اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 500
تعداد پذیرش 142
تعداد عدم پذیرش 179

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 36
تعداد مشاهده مقاله 1239
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1977
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 19 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 305 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 146 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 28 %