پرسش‌های متداول

1) مقاله اصلاحی را چگونه بارگذای نمایم؟

<p>-ورود به سایت مجله.</p>
<p>-ورود به بخش نویسنده که شامل سه بخش مقالات جدید، نیازمندبازنگری و تصمیم گیری شده می باشد.</p>
<p>-انتخاب بخش نیازمند بازنگری.</p>
<p>-انتخاب مقالات نیازمند بازنگری.</p>
<p>-کلیلک روی کد مقاله مورد نظر.</p>
<p>-انجام اصلاحات هر یک از بخش های نوع مقاله، عنوان کامل مقاله، مشخصات نویسندگان، چکیده مقاله و کلید واژگان، در صورت نیاز.</p>
<p>-ارسال فایل اصلاح شده.</p>

2) چگونه مقاله ام را در سایت بارگذاری کنم؟

<p>- ورود به وب سایت مجله.</p>
<p>- ثبت نام در سامانه و ثبت کلیه اطلاعات ستاره دااراز طریق انتخاب گزینه ثبت نام.</p>
<p>- ارسال نام کاربری و رمز عبور برای شما از طریق ایمیل مجله.</p>
<p>- انتخاب گزینه ارسال مقاله.</p>
<p>- ورود نام کاربری و رمز.</p>
<p>- انتخاب گزینه ارسال مقاله جدید.</p>
<p>- انجام کلیه مراحل مربوط به ثبت اطلاعات مقاله.</p>
<p>- دریافت کد مقاله از طریق ایمیل ارسالی از مجله مبنی بر خاتمه کار.</p>