اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز فصلنامه روان شناسی تحلیلی شناختی

 

فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی تحلیلی شناختی با هدف دانش افزایی و انتشار یافته های جدید در حوزه روان کاوی، روان پویشی، روان شناسی شناختی و بهداشت روان اقدام به چاپ مقالات پژوهشی نموده و تاکید اساسی آن بر مقاله های اصیل پژوهشی است. محورهای اصلی مجله عبارتند از:

 

 • پژوهش‌های مرتبط با روان کاوی، روان پویشی و روان شناسی شناختی
 • پژوهش‌های مرتبط با نشانه شناسی، تشخیص و درمان اختلال های روانشناختی و عصب شناختی
 • پژوهش‌های مرتبط با تعامل مغز، کارکردهای شناختی، هیجانی و رفتاری
 • تحقیقات آزمایشی، روان پویشی، شناختی، رفتاری و تصویربرداری مغزی با تاکید بر تئوری های عصب روانشناختی
 • عصب روانشناسی پویشی
 • سنجش عصب روانشناختی
 • توانبخشی عصب روانشناسی شناختی
 • پیامدهای روانشناختی اختلالات جسمی و روانی
 •  روان درمانی و مغز
 • روان شناسی تطبیقی
 • مطالعات شیوع شناسی
 • مغز، فرهنگ، زبان

مقالات باید از نظر روش شناسی علمی و صحیح بوده و به خوبی تالیف شده باشند. نویسندگان باید از راهنمای نگارش مقالات مجله پیروی کنند و بر اساس این رهنمودها مقالات را تهیه و آماده شوند. مقالاتی که از راهنمای نگارش فصلنامه عصب روانشناسی پیروی نمی کنند بدون داوری به نویسندگان بازگردانده خواهند شد.