دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 9-89 
1. تأثیر آموزش بازی‌های زبان‌شناختی بر مهارت‌های واژگان شفاهی و تولید کلمه در کودکان درخودمانده با عملکرد بالا

صفحه 9-17

ابراهیم خسروی؛ پرویز شریفی درآمدی؛ مهدی دستجردی کاظمی؛ عبدالرحیم جمشیدزهی شه بخش


6. تأثیر آموزش مبتنی بر روش حل مسئله بر سبک‌های فرزندپروری والدین نوجوانان

صفحه 71-82

محسن شکوهی یکتا؛ سعید اکبری زردخانه؛ محمد سید حسن طهرانی