دوره و شماره: دوره 5، شماره 20.21، زمستان 1393، صفحه 1-78 
1. اثربخشی برنامه آموزش مروج سلامت بر پیشگیری اولیه از اعتیاد در دانش آموزان مقطع متوسطه

صفحه 1-15

نفیسه احمدی؛ سیاوش طالع پسند؛ علی محمدرضایی؛ پروانه سرکشیک زاده؛ احمد قدسی


5. نقش دوزبانه بودن در تفکر خلاق و عملکرد خلاقانه

صفحه 45-57

منصور حرفه دوست؛ محمدعلی یزدان پناه؛ نفیسه صریحی؛ اسماعیل خیرجو


6. اثربخشی آموزش روش حل مسئله بر روابط خانوادگی و شغلی کارمندان

صفحه 59-69

محسن شکوهی یکتا؛ اکرم پرند؛ سعید اکبری زردخانه