دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، بهار 1394، صفحه 1-68 
1. هنجاریابی پرسشنامه سنجش روابط متقابل

صفحه 1-11

هادی استاد رمضان؛ داود معنوی پور؛ مجتبی صداقتی فرد


4. رابطه سلامت روان و کیفیت خواب در بین کارکنان سازمان آتش نشانی استان گیلان

صفحه 33-40

غزل سادات پورنسایی؛ فاطمه ربیعی؛ مهناز نیک اخلاق؛ نفیسه صریحی؛ پیام عالیان


6. بررسی مقایسه ای وضعیت سلامت روان دانشجو معلمان و معلمان

صفحه 53-60

ناهید محمدی درویش بقال؛ علی پیرچراغ علی؛ معصومه نعمتی؛ هادی گیاهپور