نمایه نویسندگان

ا

 • احمد برابادی، حسین اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اجتناب تجربی و علائم فیزیولوژیکی دختران نوجوان بی‌سرپرست دارای اضطراب اجتماعی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 61-72]
 • اسدی، لیلا تأثیر نقاشی درمانی بر افزایش بهزیستی روانشناختی در نوجوانان تک سرپرست [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 59-69]
 • اشهاریان، مهدی مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت با درمان فراتشخیصی بر استرس ادراک شده بیماران مبتلا به میگرن [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 27-38]
 • اکبری زردخانه، سعید تأثیر آموزش مبتنی بر روش حل مسئله بر سبک‌های فرزندپروری والدین نوجوانان [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 71-82]
 • امیدی، عبدالله اثربخشی درمان فراتشخیصی مبتنی برتنظیم هیجانی برسبک‌های مقابله با استرس [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 17-23]
 • امیری، فاطمه اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان بر خلاقیت هیجانی و نشاط ذهنی دانش‌آموزان تیزهوش دوره اول متوسطه [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 47-57]
 • انصاری، مینا مقایسه هوش هیجانی و احساس مثبت به همسر در افراد متأهل با ازدواج زودهنگام و دیرهنگام [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 83-94]

ب

 • بخشی پور جویباری، باب الله بررسی اثربخشی رویکرد تجربه نگر ستیر بر بهبود الگوی ارتباطی و خود تمایزیافتگی زنان [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 33-44]
 • بخشی پور رودسری، عباس اثربخشی روان درمانی انتقال محور بر رفتار انتقال متقابل در کار با مراجعان اختلال شخصیت مرزی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 73-87]

پ

 • پیرخائفی، علیرضا مقایسه سلامت عمومی، جسمانی- روانی و اجتماعی دو گروه دانشجویان دختر و پسر باهوش و عادی [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 35-45]
 • پرویزی، فردین مقایسه اثربخشی روان‌درمانگری شناختی رفتاری جنسی با روان‌درمانگری مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر عملکرد جنسی زنان مبتلا به اختلالات جنسی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 9-26]
 • پورفراهانی، منیره اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اجتناب تجربی و علائم فیزیولوژیکی دختران نوجوان بی‌سرپرست دارای اضطراب اجتماعی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 61-72]

ت

 • تقی زاده، هادی تبیین نقش مهارت های عصب روان شناختی کنش های اجرایی مغز در عملکرد یادگیری دانش آموزان ناتوان یادگیری خاص [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 95-111]
 • تقی لو، صادق پیش‌بینی نشانگان جسمانی بر اساس اختلال عملکرد جنسی و رضایت زناشویی زنان متأهل شهر تهران [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 45-59]
 • توکلی میرکی، مهدیه نقش میانجی تاب آوری در ارتباط بین طرحواره های ناسازگار اولیه و راهبردهای کنترل خشم مبتلایان به بیماری عروق کرونر قلبی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 69-81]

ج

 • جدیدی، محسن پیش‌بینی نشانگان جسمانی بر اساس اختلال عملکرد جنسی و رضایت زناشویی زنان متأهل شهر تهران [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 45-59]
 • جربه کار، مهشید اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (act) بر افزایش تحمل آشفتگی و تنظیم شناختی در دانش آموزان با اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 45-74]
 • جمشیدزهی شه بخش، عبدالرحیم تأثیر آموزش بازی‌های زبان‌شناختی بر مهارت‌های واژگان شفاهی و تولید کلمه در کودکان درخودمانده با عملکرد بالا [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 9-17]

ح

 • حیدری، شهرام اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر بهوشیاری بر تاب آوری،تنظیم هیجان و سبک های دلبستگی مردان [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 55-67]
 • حیدرنیا، احمد اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اجتناب تجربی و علائم فیزیولوژیکی دختران نوجوان بی‌سرپرست دارای اضطراب اجتماعی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 61-72]
 • حقیقت، سارا پیش بینی نگرش‌های مربوط به خیانت بر اساس ملاک‌های انتخاب همسر و نگرش مربوط به عشق [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 25-33]
 • حقیقت، سارا مقایسه سبک های دلبستگی و مشکلات هیجانی در دانشجویان دختر مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و دانشجویان عادی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 89-99]

خ

 • خسروی، ابراهیم تأثیر آموزش بازی‌های زبان‌شناختی بر مهارت‌های واژگان شفاهی و تولید کلمه در کودکان درخودمانده با عملکرد بالا [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 9-17]
 • خوریانیان، مهدی اثربخشی روان درمانی انتقال محور بر رفتار انتقال متقابل در کار با مراجعان اختلال شخصیت مرزی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 73-87]

د

 • دانایی، فرناز پیش‌بینی نشانگان جسمانی بر اساس اختلال عملکرد جنسی و رضایت زناشویی زنان متأهل شهر تهران [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 45-59]
 • دستجردی کاظمی، مهدی تأثیر آموزش بازی‌های زبان‌شناختی بر مهارت‌های واژگان شفاهی و تولید کلمه در کودکان درخودمانده با عملکرد بالا [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 9-17]

ر

 • روحی، رمینا اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (act) بر افزایش تحمل آشفتگی و تنظیم شناختی در دانش آموزان با اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 45-74]
 • روحانی، عباس مقایسه تجارب تجزیه‌ای و خلاقیت در دانشجویان دارای علائم هیپومانی و اسکیزوتایپی بالا [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 55-64]
 • روحانی، عباس اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر خودکارآمدی، انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر دورة متوسطه دوم شهرستان اصفهان [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 21-32]

ز

 • زاهدی راد، حلیمه تبیین نقش مهارت های عصب روان شناختی کنش های اجرایی مغز در عملکرد یادگیری دانش آموزان ناتوان یادگیری خاص [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 95-111]
 • زمانی نیا، فاطمه بررسی اثربخشی رویکرد تجربه نگر ستیر بر بهبود الگوی ارتباطی و خود تمایزیافتگی زنان [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 33-44]

س

 • سپهوندی، علی محمد اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان بر خلاقیت هیجانی و نشاط ذهنی دانش‌آموزان تیزهوش دوره اول متوسطه [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 47-57]
 • سید حسن طهرانی، محمد تأثیر آموزش مبتنی بر روش حل مسئله بر سبک‌های فرزندپروری والدین نوجوانان [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 71-82]
 • سرابی، پیام مقایسه اثربخشی روان‌درمانگری شناختی رفتاری جنسی با روان‌درمانگری مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر عملکرد جنسی زنان مبتلا به اختلالات جنسی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 9-26]
 • سورگی، سیروس تبیین نقش مهارت های عصب روان شناختی کنش های اجرایی مغز در عملکرد یادگیری دانش آموزان ناتوان یادگیری خاص [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 95-111]

ش

 • شریفی، طیبه مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت با درمان فراتشخیصی بر استرس ادراک شده بیماران مبتلا به میگرن [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 27-38]
 • شریفی، طیبه اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر باورهای غیرمنطقی و سرسختی روانشناختی دانش آموزان استعدادهای درخشان [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 9-20]
 • شریفی درآمدی، پرویز تأثیر آموزش بازی‌های زبان‌شناختی بر مهارت‌های واژگان شفاهی و تولید کلمه در کودکان درخودمانده با عملکرد بالا [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 9-17]
 • شفیعی، الهام اثربخشی درمان فراتشخیصی مبتنی برتنظیم هیجانی برسبک‌های مقابله با استرس [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 17-23]
 • شکوهی یکتا، محسن تأثیر آموزش مبتنی بر روش حل مسئله بر سبک‌های فرزندپروری والدین نوجوانان [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 71-82]
 • شهبازی راد، افسانه الگوی پیش بینی اضطراب اجتماعی در جمعیت بالینی: نقش مؤلفه های باورهای فراشناختی (توانایی شناختی، فراباورهای منفی وکنترل ذهنی) [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 9-16]

ص

 • صابر، سوسن تجارب تجزیه‌ای و خلاقیت در دانشجویان دارای علائم هیپومانی و اسکیزوتایپی بالا [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 33-45]
 • صابری، هایده تأثیر نقاشی درمانی بر افزایش بهزیستی روانشناختی در نوجوانان تک سرپرست [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 59-69]
 • صارمی، نرگس مقایسه سبک های دلبستگی و مشکلات هیجانی در دانشجویان دختر مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و دانشجویان عادی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 89-99]
 • صداقتی فرد، مجتبی پیش بینی نگرش‌های مربوط به خیانت بر اساس ملاک‌های انتخاب همسر و نگرش مربوط به عشق [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 25-33]
 • صداقتی فرد، مجتبی پیش‌بینی طلاق عاطفی براساس کیفیت عشق و رضایت جنسی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 39-53]
 • صداقتی فرد، مجتبی مقایسه هوش هیجانی و احساس مثبت به همسر در افراد متأهل با ازدواج زودهنگام و دیرهنگام [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 83-94]
 • صولتی، کمال اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر باورهای غیرمنطقی و سرسختی روانشناختی دانش آموزان استعدادهای درخشان [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 9-20]

ع

 • عبدی، صفر اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر باورهای غیرمنطقی و سرسختی روانشناختی دانش آموزان استعدادهای درخشان [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 9-20]
 • عبداللهی، الهام پیش بینی نگرش‌های مربوط به خیانت بر اساس ملاک‌های انتخاب همسر و نگرش مربوط به عشق [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 25-33]
 • عسگری، طاهره تجارب تجزیه‌ای و خلاقیت در دانشجویان دارای علائم هیپومانی و اسکیزوتایپی بالا [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 33-45]
 • عظیمی، عاطفه اثربخشی درمان فراتشخیصی مبتنی برتنظیم هیجانی برسبک‌های مقابله با استرس [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 17-23]

غ

 • غضنفری، احمد مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت با درمان فراتشخیصی بر استرس ادراک شده بیماران مبتلا به میگرن [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 27-38]
 • غضنفری، احمد اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر باورهای غیرمنطقی و سرسختی روانشناختی دانش آموزان استعدادهای درخشان [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 9-20]
 • غلامی باکر، نیکتا تأثیر زوج درمانی طرحواره محور بربهبود عملکرد زوجین در فرهنگ ایرانی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 83-93]

ف

 • فرخی، حسین بررسی ساختار عاملی، اعتبار و پایایی فرم فارسی پرسشنامه‌ی افکار اضطرابی (AnTI)، کنترل افکار (TCQ) و سیاهه سرکوب خرس سفید (WBSI) در جمعیت بالینی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 19-31]

ک

 • کابلی، زهرا پیش‌بینی طلاق عاطفی براساس کیفیت عشق و رضایت جنسی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 39-53]
 • کاکابرایی، کیوان مقایسه اثربخشی روان‌درمانگری شناختی رفتاری جنسی با روان‌درمانگری مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر عملکرد جنسی زنان مبتلا به اختلالات جنسی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 9-26]
 • کیانیان، الهام مقایسه سلامت عمومی، جسمانی- روانی و اجتماعی دو گروه دانشجویان دختر و پسر باهوش و عادی [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 35-45]
 • کیمیایی، سید علی بررسی اثربخشی رویکرد تجربه نگر ستیر بر بهبود الگوی ارتباطی و خود تمایزیافتگی زنان [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 33-44]

م

 • محمدی، اکبر تأثیر زوج درمانی طرحواره محور بربهبود عملکرد زوجین در فرهنگ ایرانی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 83-93]
 • محمدی، اکبر نقش میانجی تاب آوری در ارتباط بین طرحواره های ناسازگار اولیه و راهبردهای کنترل خشم مبتلایان به بیماری عروق کرونر قلبی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 69-81]
 • محمد زاده، علی پیش‌بینی تعلل‌ورزی تحصیلی دانشجویان بر اساس تجارب شبه توهمی و نشخوار فکری افسرده ساز [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 65-72]
 • محمودعلیلو، مجید اثربخشی روان درمانی انتقال محور بر رفتار انتقال متقابل در کار با مراجعان اختلال شخصیت مرزی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 73-87]
 • مرادی، روح الله اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر خودکارآمدی، انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر دورة متوسطه دوم شهرستان اصفهان [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 21-32]
 • مصطفی پور، وحید بررسی ساختار عاملی، اعتبار و پایایی فرم فارسی پرسشنامه‌ی افکار اضطرابی (AnTI)، کنترل افکار (TCQ) و سیاهه سرکوب خرس سفید (WBSI) در جمعیت بالینی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 19-31]
 • معادی، مژگان الگوی پیش بینی اضطراب اجتماعی در جمعیت بالینی: نقش مؤلفه های باورهای فراشناختی (توانایی شناختی، فراباورهای منفی وکنترل ذهنی) [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 9-16]
 • معنوی پور، داود اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر بهوشیاری بر تاب آوری،تنظیم هیجان و سبک های دلبستگی مردان [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 55-67]

و

 • ویسکرمی، حسن علی اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان بر خلاقیت هیجانی و نشاط ذهنی دانش‌آموزان تیزهوش دوره اول متوسطه [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 47-57]

ه

 • هارونی، یعقوب مقایسه تجارب تجزیه‌ای و خلاقیت در دانشجویان دارای علائم هیپومانی و اسکیزوتایپی بالا [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 55-64]
 • هاشمی، تورج اثربخشی روان درمانی انتقال محور بر رفتار انتقال متقابل در کار با مراجعان اختلال شخصیت مرزی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 73-87]

ی

 • یارمحمدیان، احمد مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت با درمان فراتشخیصی بر استرس ادراک شده بیماران مبتلا به میگرن [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 27-38]