نمایه نویسندگان

ا

 • ابوالقاسمی، شهنام مقایسه اثربخشی آموزش مصون سازی در برابر استرس و آموزش ابراز وجود بر میزان رضایت و فرسودگی شغلی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 48-56]
 • ابوطالبی، حمیرا تاثیر جرات ورزی به روش گروهی درارتقاء توان مقابله با استرس کارگری [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 27-32]
 • احدی، حسن مشخصه های روان سنجی مکقیاس رضایت از زندگی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 17-25]
 • اسلامیه، فاطمه بررسی رابطه میزان برخورداری شرکت سایپا یدک از ویژگی های سازمان های یادگیرنده با میزان هوش سازمانی در این شرکت [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 77-88]
 • اسماعیلی فر، ندا رابطه فرسودگی شغلی و تیپ های شخصیت پنج عاملی در بین پرسنل شهرداری تهران [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 43-54]
 • افروز، غلامعلی سنجش روان شناختی وضعیت کارکنان نخبه با تاکید بر سازه های هوش، خلاقیت، ویژگی های شخصیتی،علایق و توقعات شغلی [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 45-58]
 • اکبری، حکیمه خانون بررسی تاثیر سبک رهبری تحول گرا و رهبری مراوده ای بر وجدان کاری دبیران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 57-69]

ب

 • بابامیری، محمد ارتباط مولفه های اشتیاق شغلی با ابعاد تعهد سازمانی [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 9-15]

پ

 • پارسامعین، کورش ارتباط کارآفرینی و تعهد سازمانی با تحلیل رفتگی شغلی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 7-17]
 • پیرخائفی، علیرضا بررسی اثربخشی آموزش مهارت های حل مسئله بر ارتقاء خلاقیت مهندسین باتوجه به سنخ شخصیتی آنان [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 49-56]
 • پرویز، سها بررسی رابطه خلاقیت مدیران با یادگیری سازمانی پرسنل کارخانه های غیر دولتی شهرستان گرمسار [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 9-16]
 • پورنبوی، علی بررسی اثربخشی سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) در شرکت شهرکهای صنعتی (مطالعه موردی استان گلستان) [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 65-75]

ت

 • تابع بردبار، فریبا رابطه آلودگی صوتی با شیوع آسیب های روانی و سانحه پذیری در یک واحدهای صنعتی [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 31-44]

ح

 • حیدیری، زهرا بررسی رابطه بین جوسازمانی و مدیریت تعارض از دیدگاه دبیران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 65-74]
 • حسینی، سیدابراهیم مقایسه میزان استرس وصور از بدن خود در بین افراد بین 20 تا 30 ساله دارای سابقه عمل جراحی زیبایی و افراد عادی در شهر اهواز [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 75-84]
 • حسن زاده، رمضان بررسی تاثیر سبک رهبری تحول گرا و رهبری مراوده ای بر وجدان کاری دبیران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 57-69]
 • حقانی، محمود رابطه بین کاربرد تصمیم گیری گروهی با تعهد سازمانی [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 85-93]

خ

 • خلج اسدی، شدیده بررسی رابطه بین رضایت شغلی با سلامت روانی کارکنان شاغل دانشگاه [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 24-31]
 • خلعتبری، جواد رابطه کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با خوشنودی شغلی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 55-64]

د

 • دوایی، مهدی بررسی رابطه بین جوسازمانی و مدیریت تعارض از دیدگاه دبیران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 65-74]

ر

 • رضایی، لیلا تاثیر میزان عزت نفس بر بهداشت روان زنان شاغل در کارخانه زیمنس شیراز و زنان غیرشاغل [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 19-27]
 • رضایی، لیلا مقایسه میزان استرس وصور از بدن خود در بین افراد بین 20 تا 30 ساله دارای سابقه عمل جراحی زیبایی و افراد عادی در شهر اهواز [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 75-84]
 • روحانی، عباس تاثیر جرات ورزی به روش گروهی درارتقاء توان مقابله با استرس کارگری [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 27-32]
 • روحانی، عباس شیوع سندرم دلزدگی شغلی در کارکنان مراکز مشاوره آموزش و پرورش [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 70-78]

ز

 • زارع، حسین بررسی رابطه متغیرهای ابعاد هشتگانه جو سازمانی با استرس شغلی و خلاقیت کارکنان [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 17-30]
 • زارع، حسین بررسی اثربخشی آموزش مهارت های حل مسئله بر ارتقاء خلاقیت مهندسین باتوجه به سنخ شخصیتی آنان [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 49-56]
 • زارع، راضیه ارتباط مولفه های اشتیاق شغلی با ابعاد تعهد سازمانی [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 9-15]

س

 • ساعدی، سارا رابطه کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با خوشنودی شغلی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 55-64]
 • سپاه منصور، مژگان مشخصه های روان سنجی مکقیاس رضایت از زندگی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 17-25]
 • سعیدی، پرویز بررسی اثربخشی سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) در شرکت شهرکهای صنعتی (مطالعه موردی استان گلستان) [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 65-75]
 • سعیدی، پرویز بررسی دیدگاه مدیراندرباره عوامل فردی، گروهی و سازمانی موثر بر خلاقیت [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 9-14]

ش

 • شامانی، سمیه بررسی وضعیت تعهد سازمانی و رابطه آن با رضایت شغلی، غیبت و تاخیر، ترک خدمت و عملکرد کارکنان [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 75-83]
 • شیخی، منصوره مشخصه های روان سنجی مکقیاس رضایت از زندگی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 17-25]
 • شیخی ساری، حسین رابطه فرسودگی شغلی و تیپ های شخصیت پنج عاملی در بین پرسنل شهرداری تهران [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 43-54]
 • شریفی، حسن پاشا بررسی خلاقیت دانش آمزان دختر تیزهوش مدارس استعدادهای درخشان، غیر انتفاعی و دولتی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 31-40]
 • شریفی، حسن پاشا بررسی رابطه خودآگاهی در موقعیت شغلی با رضایت شغلی مدیران فروش سازمان مدیریت صنعتی ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 16-23]
 • شفیع آبادی، عبداله بررسی رابطه بین رضایت شغلی با سلامت روانی کارکنان شاغل دانشگاه [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 24-31]
 • شکرزاده، شهره سنجش روان شناختی وضعیت کارکنان نخبه با تاکید بر سازه های هوش، خلاقیت، ویژگی های شخصیتی،علایق و توقعات شغلی [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 45-58]

ص

 • صالح بلوردی، آناهیتا بررسی رابطه خودآگاهی در موقعیت شغلی با رضایت شغلی مدیران فروش سازمان مدیریت صنعتی ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 16-23]
 • صیامی، سحر بررسی مقایسه ای وضعیت کیفیت خدمات در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 33-41]
 • صیامی، سحر بررسی وضعیت تعهد سازمانی و رابطه آن با رضایت شغلی، غیبت و تاخیر، ترک خدمت و عملکرد کارکنان [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 75-83]
 • صبوری، محمدصادق بررسی عوامل روان شناختی موثر بر دیدگاه متخصصان کشاورزی استان سمنان درباره کشاورزی پایدار [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 57-63]
 • صفوی، شهربانو بررسی منابع قدرت مدیران و رذابطه آن با جوسازمانی از دیدگاه دبیران مدارس [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 41-48]
 • صفوی، شهربانو بررسی میزان شادکامی و ارتباط آن با نتغیرهای جمعیت شناختی در بین دانشجویان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 79-88]

ع

 • عریضی، حمیدرضا ارتباط مولفه های اشتیاق شغلی با ابعاد تعهد سازمانی [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 9-15]
 • عسگریان، مصطفی بررسی رابطه بین جوسازمانی و مدیریت تعارض از دیدگاه دبیران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 65-74]

غ

 • غفوریان، هما بررسی رابطه بین تعارض و عملکرد شغلی کارکنان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 32-47]

ف

 • فیروزی، محمدرضا شیوع سندرم دلزدگی شغلی در کارکنان مراکز مشاوره آموزش و پرورش [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 70-78]
 • فلامرضی، آمنه بررسی رابطه بین تعارض و عملکرد شغلی کارکنان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 32-47]

ق

 • قاسمی، نوشاد مقایسه میزان استرس وصور از بدن خود در بین افراد بین 20 تا 30 ساله دارای سابقه عمل جراحی زیبایی و افراد عادی در شهر اهواز [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 75-84]
 • قدرتی، مهدی بررسی خلاقیت دانش آمزان دختر تیزهوش مدارس استعدادهای درخشان، غیر انتفاعی و دولتی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 31-40]
 • قماشچی، فردوس بررسی رابطه خلاقیت مدیران با یادگیری سازمانی پرسنل کارخانه های غیر دولتی شهرستان گرمسار [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 9-16]

ک

 • کامکاری، کامبیز سنجش روان شناختی وضعیت کارکنان نخبه با تاکید بر سازه های هوش، خلاقیت، ویژگی های شخصیتی،علایق و توقعات شغلی [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 45-58]
 • کریمی، بهاءالدین بررسی رابطه متغیرهای ابعاد هشتگانه جو سازمانی با استرس شغلی و خلاقیت کارکنان [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 17-30]

گ

 • گرجی، محمدباقر بررسی مقایسه ای وضعیت کیفیت خدمات در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 33-41]
 • گرجی، محمدباقر بررسی وضعیت تعهد سازمانی و رابطه آن با رضایت شغلی، غیبت و تاخیر، ترک خدمت و عملکرد کارکنان [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 75-83]
 • گل پرور، محسن نقش تعدیل گرتعارض با سرپرستو همکاران و سبک های مدیریت تعارض در پیوند میان استرس و فرسودگی با رفتارهای انحرافی [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 59-73]
 • گل شیرازی، نفیسه ارتباط بین سبک های دلبستگی با ادراک از عدالت توزیعی، رویه ای و تعاولی در بین کارکنان [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 95-104]

م

 • مبینی، داود بررسی اثربخشی آموزش مهارت های حل مسئله بر ارتقاء خلاقیت مهندسین باتوجه به سنخ شخصیتی آنان [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 49-56]
 • متحسن، مریم رابطه بین کاربرد تصمیم گیری گروهی با تعهد سازمانی [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 85-93]
 • محبوبی، طاهر بررسی رابطه متغیرهای ابعاد هشتگانه جو سازمانی با استرس شغلی و خلاقیت کارکنان [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 17-30]
 • مصاحبی، محمدرضا نقش تعدیل گرتعارض با سرپرستو همکاران و سبک های مدیریت تعارض در پیوند میان استرس و فرسودگی با رفتارهای انحرافی [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 59-73]
 • مصطفوی راد، فرشته رابطه آلودگی صوتی با شیوع آسیب های روانی و سانحه پذیری در یک واحدهای صنعتی [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 31-44]
 • معنوی پور، داود بررسی رابطه خلاقیت مدیران با یادگیری سازمانی پرسنل کارخانه های غیر دولتی شهرستان گرمسار [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 9-16]
 • ملایی گنبدی، گلناز مقایسه میزان استرس وصور از بدن خود در بین افراد بین 20 تا 30 ساله دارای سابقه عمل جراحی زیبایی و افراد عادی در شهر اهواز [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 75-84]
 • ملائیان، صدیقه بررسی رابطه میزان برخورداری شرکت سایپا یدک از ویژگی های سازمان های یادگیرنده با میزان هوش سازمانی در این شرکت [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 77-88]
 • مینایی، امیرحسین بررسی عوامل روان شناختی موثر بر دیدگاه متخصصان کشاورزی استان سمنان درباره کشاورزی پایدار [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 57-63]
 • موری نجف آبادی، ندا رابطه کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با خوشنودی شغلی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 55-64]

ن

 • نادی، محمدعلی ارتباط بین سبک های دلبستگی با ادراک از عدالت توزیعی، رویه ای و تعاولی در بین کارکنان [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 95-104]
 • نیازآذری، کیومرث بررسی تاثیر سبک رهبری تحول گرا و رهبری مراوده ای بر وجدان کاری دبیران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 57-69]
 • ناظم، فتاح ارتباط کارآفرینی و تعهد سازمانی با تحلیل رفتگی شغلی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 7-17]
 • نیلوفری، علی بررسی رابطه متغیرهای ابعاد هشتگانه جو سازمانی با استرس شغلی و خلاقیت کارکنان [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 17-30]
 • نوری، ابوالقاسم ارتباط مولفه های اشتیاق شغلی با ابعاد تعهد سازمانی [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 9-15]
 • نورایی، فرهاد بررسی مقایسه ای وضعیت کیفیت خدمات در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 33-41]

و

 • واثقی، زهرا نقش تعدیل گرتعارض با سرپرستو همکاران و سبک های مدیریت تعارض در پیوند میان استرس و فرسودگی با رفتارهای انحرافی [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 59-73]

ه

 • هومن، حیدرعلی مشخصه های روان سنجی مکقیاس رضایت از زندگی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 17-25]