نمایه نویسندگان

آ

 • آقا یوسفی، علیرضا مقایسه تغییرات شاخص‌های فیزیولوژیک کارکنان واجد فرسودگی شغلی بعد از خواندن متن انسی [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 51-59]

ا

 • ابراهیم نژاد، زهرا رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سلامت روان معلمان شهر خوی [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 43-54]
 • ابوطالبی، حمیرا بررسی اثربخشی روش های القای خلق در افزایش شادمانی کارکنان سازمان [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 31-37]
 • احمدی، عباداله رابطه خلاقیت سازمانی و رضایت شغلی با استرس شغلی در بین کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 71-84]
 • ایرانیان، سید جواد رابطه خلاقیت سازمانی و رضایت شغلی با استرس شغلی در بین کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 71-84]
 • اسکندری، حسین رابطه بین رفتاراتلاف اجتماعی و ابعاد شخصیتی در بین مدیران و کارکنان شرکت هفت الماس و استیل البرز در شهر تهران [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 9-17]
 • اسماعیلی فر، ندا رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سلامت روان معلمان شهر خوی [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 43-54]
 • اسمعیلی‏ گیوی، حمیدرضا بررسی نقش صفات شخصیت، تعهد و اعتماد سازمانی در رفتار شهروندی سازمانی [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 29-38]
 • اسمعیلی‏ گیوی، محمدرضا بررسی نقش صفات شخصیت، تعهد و اعتماد سازمانی در رفتار شهروندی سازمانی [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 29-38]
 • اصلانپور، محمد روابط بین سبک های حل تعارض و رغبت های شغلی شخصیتی با همدلی در دانشجویان [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 65-73]
 • امامی پور، سوزان بررسی ویژگی های روان سنجی سیاهه کمال گرایی هیل در دانشجویان [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 9-19]
 • امان اله نژاد، مجتبی ارتباط میان ابعاد فرسودگی شغلی با سلامت روانی در پزشکان بیمارستان های وابسته به دانشگاه جندی شاپور اهواز [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 9-16]
 • امیری، حسن ارتباط ویژگی های شغلی و نقش های شغلی با تحلیل رفتگی شغلی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 53-69]

ب

 • باغداساریانس، آنیتا بررسی ویژگی‌های روان سنجی فرم کوتاه پرسشنامه روان شناختی کالیفرنیا (CPI) در کارکنان پالایشگاه نفت شهرآبادان [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 61-70]
 • بذرافکن، حسام علل ترک شغل کارکنان جوان در یک سازمان خدماتی غیردولتی (بررسی موردی) [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 85-96]
 • برادرشاد، نسرین بررسی ویژگی‌های روان سنجی فرم کوتاه پرسشنامه روان شناختی کالیفرنیا (CPI) در کارکنان پالایشگاه نفت شهرآبادان [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 61-70]
 • برجعلی، احمد اثربخشی آموزش برنامه مدیریت استرس بر کیفیت زندگی زنان شاغل [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 43-52]
 • برماس، حامد بررسی تاثیر مشاوره شغلی بر تغییر نگرش و افزایش رفتار کارآفرینانه و اشتغال زایی دانشجویان [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 87-95]
 • بشردوست، سیمین بررسی ویژگی های روان سنجی سیاهه کمال گرایی هیل در دانشجویان [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 9-19]

پ

 • پارسا معین، کورش ارتباط ویژگی های شغلی و نقش های شغلی با تحلیل رفتگی شغلی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 53-69]
 • پارسامنش، فریبا اثربخشی آموزش برنامه مدیریت استرس بر کیفیت زندگی زنان شاغل [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 43-52]
 • پارسا نژاد، معصومه رابطه خلاقیت سازمانی و رضایت شغلی با استرس شغلی در بین کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 71-84]
 • پیرخائفی، علیرضا رابطه بین سبک مدیریتی روسای شعب بانک سپه با رضایت شغلی کارکنان [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 75-83]

ت

 • تابع بردبار، فریبا پیش بینی سلامت روان با بررسی متغیرهای عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 75-87]

ج

 • جوادیان، زهرا الگوی ساختاریقرارداد روانی، عدالت سازمانی، رهبری اخلاقی، مبادله رهبر-عضو و حمایت سازمانی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 21-32]

چ

 • چرخ آبی، مرتضی ارتباط میان ابعاد فرسودگی شغلی با سلامت روانی در پزشکان بیمارستان های وابسته به دانشگاه جندی شاپور اهواز [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 9-16]

ح

 • حدادی کوهسار، علی اکبر راهبردهای مقابله و سبک های اسناد با افسردگی در کارفرمایان: نقش تعدیل کنندگی جنس [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 97-105]
 • حسینی، زهرا رابطه ی کیفیت زندگی کاری و ادراک کارکنان از سبک‌های رهبری با بهره وری کارکنان شرکت توزیع نیروی برق شیراز [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 85-93]
 • حسینی، سیده مریم رابطه ی کیفیت زندگی کاری و ادراک کارکنان از سبک‌های رهبری با بهره وری کارکنان شرکت توزیع نیروی برق شیراز [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 85-93]
 • حسینی اصلی، فاطمه بررسی تاثیر مشاوره شغلی بر تغییر نگرش و افزایش رفتار کارآفرینانه و اشتغال زایی دانشجویان [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 87-95]
 • حسین زاده، خیراله الگوی ساختاریقرارداد روانی، عدالت سازمانی، رهبری اخلاقی، مبادله رهبر-عضو و حمایت سازمانی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 21-32]
 • حقیقی، محمدعلی بررسی نقش صفات شخصیت، تعهد و اعتماد سازمانی در رفتار شهروندی سازمانی [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 29-38]
 • حمید، نجمه ارتباط میان ابعاد فرسودگی شغلی با سلامت روانی در پزشکان بیمارستان های وابسته به دانشگاه جندی شاپور اهواز [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 9-16]

خ

 • خلج، شدیده ارتباط شاخص های رضایت شغلی با تعهد سازمانیاساتید دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 39-51]

د

 • دره، ایمان رابطه بین میزان هوش سازمانی و فرسودگی شغلی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 71-85]
 • دوستی، الهه رابطه بین میزان هوش سازمانی و فرسودگی شغلی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 71-85]
 • دولت نژاد، فاطمه ارتباط بین پنج عامل اصلی شخصیت و فرسودگی شغلی [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 33-42]

ر

 • رافضی، زهره رابطه بین رفتاراتلاف اجتماعی و ابعاد شخصیتی در بین مدیران و کارکنان شرکت هفت الماس و استیل البرز در شهر تهران [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 9-17]
 • رضایی، حمیدرضا رابطه کیفیت زندگی کاری با خشنودی شغلی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 39-49]
 • رضایی، طاهره رابطه مؤلفه‌های سلامت روانشناختی محیط کار با اعتماد سازمانی و رفتارهای ضد تولید [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 63-73]
 • رضایی، لیلا رابطه کیفیت زندگی کاری با خشنودی شغلی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 39-49]
 • روحانی، عباس بررسی اثربخشی روش های القای خلق در افزایش شادمانی کارکنان سازمان [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 31-37]
 • روشن، مریم مقایسه تغییرات شاخص‌های فیزیولوژیک کارکنان واجد فرسودگی شغلی بعد از خواندن متن انسی [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 51-59]

ز

 • زاهدی، رمضان بررسی رابطه جوسازمانی دانشگاه بر عملکردمدرسان دانشگاه های آزاد اسلامی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 33-44]
 • زاهدی، صدیقه پیش بینی سلامت روان با بررسی متغیرهای عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 75-87]

س

 • سیاح، محمد رابطه بین سبک مدیریتی روسای شعب بانک سپه با رضایت شغلی کارکنان [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 75-83]
 • سامانی، سیامک پیش‌بینی بیماری‌های جسمی در کارکنان اداره آموزش و پرورش مرودشت براساس کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 55-62]
 • سماواتیان، حسین رابطه ابعاد نوروتیک سازمان از دیدگاه کارکنان با سلامت روانی آنها [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 53-63]
 • سهامی، سوسن رابطه ی کیفیت زندگی کاری و ادراک کارکنان از سبک‌های رهبری با بهره وری کارکنان شرکت توزیع نیروی برق شیراز [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 85-93]
 • سوادکوهی، علیرضا رابطه ابعاد نوروتیک سازمان از دیدگاه کارکنان با سلامت روانی آنها [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 53-63]

ش

 • شریفی، حسن پاشا بررسی ویژگی های روان سنجی سیاهه کمال گرایی هیل در دانشجویان [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 9-19]
 • شریفی، نسترن مقایسه سهم هوش شناختی، خلاقیت و هوش هیجانی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان در سطوح مختلف تحصیلی [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 17-29]

ص

 • صالحی، مهدیه بررسی ویژگی های روان سنجی سیاهه کمال گرایی هیل در دانشجویان [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 9-19]
 • صداقتی فرد، مجتبی ارتباط شاخص های رضایت شغلی با تعهد سازمانیاساتید دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 39-51]

ع

 • عباسی، روح اله بررسی نقش صفات شخصیت، تعهد و اعتماد سازمانی در رفتار شهروندی سازمانی [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 29-38]
 • عباس پور، عباس رابطه بین رفتاراتلاف اجتماعی و ابعاد شخصیتی در بین مدیران و کارکنان شرکت هفت الماس و استیل البرز در شهر تهران [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 9-17]
 • علی اکبری معلم، رضا راهبردهای مقابله و سبک های اسناد با افسردگی در کارفرمایان: نقش تعدیل کنندگی جنس [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 97-105]
 • علی کرمی، کریم بررسی رابطه جوسازمانی دانشگاه بر عملکردمدرسان دانشگاه های آزاد اسلامی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 33-44]
 • عواطفی منفرد، احسان رابطه مؤلفه‌های سلامت روانشناختی محیط کار با اعتماد سازمانی و رفتارهای ضد تولید [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 63-73]
 • عونی، الهام ارتباط بین پنج عامل اصلی شخصیت و فرسودگی شغلی [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 33-42]

غ

 • غفوریان، هما رابطه هوش سازمانی و عملکرد مدیران [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 89-99]
 • غلامی، شهرام رابطه هوش سازمانی و عملکرد مدیران [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 89-99]

ف

 • فقیهی، علیرضا رابطه بین میزان هوش سازمانی و فرسودگی شغلی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 71-85]
 • فلاحی، معصومه پیش‌بینی بیماری‌های جسمی در کارکنان اداره آموزش و پرورش مرودشت براساس کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 55-62]

ق

 • قادری، سیدجمیل بررسی رابطه جوسازمانی دانشگاه بر عملکردمدرسان دانشگاه های آزاد اسلامی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 33-44]

ک

 • کامکار، منوچهر رابطه ابعاد نوروتیک سازمان از دیدگاه کارکنان با سلامت روانی آنها [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 53-63]

گ

 • گل پرور، محسن الگوی ساختاریقرارداد روانی، عدالت سازمانی، رهبری اخلاقی، مبادله رهبر-عضو و حمایت سازمانی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 21-32]
 • گل شیرازی، نفیسه تحلیل رابطه بین مؤلفه‌های روابط انسانی با رضایت شغلی در بین معلمان مقطع ابتدایی: تبیین نقش تعدیل کنندگی سن و جنس [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 21-32]
 • گنجی، حمزه مقایسه سهم هوش شناختی، خلاقیت و هوش هیجانی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان در سطوح مختلف تحصیلی [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 17-29]

م

 • محبوبی، طاهر بررسی رابطه جوسازمانی دانشگاه بر عملکردمدرسان دانشگاه های آزاد اسلامی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 33-44]
 • محمد نظری، علی ارتباط کیفیت زندگی کاری باعملکرد شغلی [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 19-27]
 • میرجعفری، سید احمد رابطه مؤلفه‌های سلامت روانشناختی محیط کار با اعتماد سازمانی و رفتارهای ضد تولید [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 63-73]
 • میرهاشمی، ماکل ارتباط ویژگی های شغلی و نقش های شغلی با تحلیل رفتگی شغلی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 53-69]
 • مصطفوی راد، فرشته پیش بینی سلامت روان با بررسی متغیرهای عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 75-87]
 • معنوی پور، داود بررسی ویژگی‌های روان سنجی فرم کوتاه پرسشنامه روان شناختی کالیفرنیا (CPI) در کارکنان پالایشگاه نفت شهرآبادان [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 61-70]
 • معنوی پور، داود رابطه هوش سازمانی و عملکرد مدیران [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 89-99]
 • ملکی، رضا روابط بین سبک های حل تعارض و رغبت های شغلی شخصیتی با همدلی در دانشجویان [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 65-73]
 • منصوری فر، محسن اثربخشی آموزش برنامه مدیریت استرس بر کیفیت زندگی زنان شاغل [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 43-52]
 • مهداد، علی رابطۀ تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی با عملکرد وظیفه اعضای هیأت علمی [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 9-19]
 • مهداد، علی رابطه مؤلفه‌های سلامت روانشناختی محیط کار با اعتماد سازمانی و رفتارهای ضد تولید [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 63-73]
 • مهدیزادگان، ایران رابطۀ تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی با عملکرد وظیفه اعضای هیأت علمی [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 9-19]
 • مهرابی رزوه، فاطمه بررسی تاثیر مشاوره شغلی بر تغییر نگرش و افزایش رفتار کارآفرینانه و اشتغال زایی دانشجویان [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 87-95]
 • موسوی، علی محمّد ارتباط بین پنج عامل اصلی شخصیت و فرسودگی شغلی [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 33-42]
 • موسوی پور، سعید رابطه بین میزان هوش سازمانی و فرسودگی شغلی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 71-85]

ن

 • نادی، محمد علی تحلیل رابطه بین مؤلفه‌های روابط انسانی با رضایت شغلی در بین معلمان مقطع ابتدایی: تبیین نقش تعدیل کنندگی سن و جنس [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 21-32]
 • ناصحی، بتول تحلیل رابطه بین مؤلفه‌های روابط انسانی با رضایت شغلی در بین معلمان مقطع ابتدایی: تبیین نقش تعدیل کنندگی سن و جنس [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 21-32]
 • نجفی زند، جعفر مقایسه سهم هوش شناختی، خلاقیت و هوش هیجانی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان در سطوح مختلف تحصیلی [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 17-29]
 • نعیمی، گیتا ارتباط کیفیت زندگی کاری باعملکرد شغلی [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 19-27]

ه

 • هاشمیان، کیانوش مقایسه سهم هوش شناختی، خلاقیت و هوش هیجانی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان در سطوح مختلف تحصیلی [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 17-29]

ی

 • یوسف زاده، سمیه رابطۀ تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی با عملکرد وظیفه اعضای هیأت علمی [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 9-19]