نمایه نویسندگان

ا

 • ابوالقاسمی، شهنام رابطه حمایت سازمانی و استرس شغلی با سلامت عمومی و فرسودگی و شغلی [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 71-80]
 • ابوطالبی، حمیرا رابطه هوش عاطفی و بهداشت روان با تعهد سازمانی در بین کارکنان سازمان [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 75-81]
 • احمدیان، علی اثربخشی درمان مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی-رفتاری بر کاهش استرس شغلی و ابعاد آن در کارکنان یک شرکت صنعتی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 83-90]
 • احمدیان، علیرضا اثربخشی طرح‌واره درمانی تمثیلی در کاهش علائم اضطراب اجتماعی مزمن کارکنان بخش درمان (طرح تجربی تک موردی) [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 37-48]
 • احمد پور، مریم بررسی رابطه بین مؤلفه های مدیریت سرمایه فکری با عملکرد شغلی مدیران [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 9-20]
 • اسماعیلی فر، ندا بررسی رابطه اضافه بار نقش با رضایت شغلی و انگیزش شغلی در کارکنان دوشغله شرکت های شهر بوشهر [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 65-73]
 • اسماعیلی فر، ندا اثربخشی طرح‌واره درمانی تمثیلی در کاهش علائم اضطراب اجتماعی مزمن کارکنان بخش درمان (طرح تجربی تک موردی) [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 37-48]
 • اشرف گنجوئی، فریده بررسی هوش سازمانی و مولفه‌های آن در وزارت ورزش و جوانان [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 33-50]
 • اکبری، مرضیه روابط ساده و چندگانه بین قابلیت یادگیری سازمانی و هوش سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 65-76]
 • امیدی اصل، رقیه بررسی رابطه بین رضایت زناشویی و رضایت شغلی در مشاوران سازمان آموزش و پرورش شهرستان هرسین [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 77-85]
 • امین بیدختی، علی اکبر بررسی رابطه هوش سازمانی با نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه سمنان [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 9-20]

ب

 • باغداساریانس، آنیتا بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه بهوشیاری [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 49-56]
 • باقری، یونس رابطه حمایت سازمانی و استرس شغلی با سلامت عمومی و فرسودگی و شغلی [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 71-80]
 • بختیاری، شهرزاد رابطه حمایت سازمانی و استرس شغلی با سلامت عمومی و فرسودگی و شغلی [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 71-80]
 • براتی، هاجر اعتبار همزمان پرسشنامه های تعهد سازمانی آلن و مایر(1990) و بالفور و وکسلر(1996) و بررسی رابطه تعهد سازمانی با سلامت روان [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 87-94]
 • بردیده، محمدرضا رابطه تاب‌آوری و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی کارکنان بهزیستی شیراز [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 49-63]
 • برماس، حامد اثربخشی آموزش کارآفرینی بر رشد صفات شخصیتی مربوط به کارآفرینی هنرجویان شاخه کاردانش [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 91-99]
 • بشیرپور، محراب پیش بینی رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی شهر تهران بر اساس هوش هیجانی و سلامت روان [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 51-63]
 • بهتویی، سهیلا رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی با فرسودگی شغلی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 101-113]

پ

 • پارسامنش، فریبا اثربخشی آموزش کارآفرینی بر رشد صفات شخصیتی مربوط به کارآفرینی هنرجویان شاخه کاردانش [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 91-99]
 • پاشا شریفی، حسن اثربخشی آموزش سخت رویی برسطح امیدواری دانش آموزان [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 75-85]
 • پیری، مسلم بررسی رابطه بین مؤلفه های مدیریت سرمایه فکری با عملکرد شغلی مدیران [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 9-20]
 • پیراسته مطلق، علی اکبر بررسی رابطه تیپ‌های شخصیتی و هوش اجتماعی با سبک رهبری مدیران [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 33-40]
 • پیرخائفی، علیرضا بررسی رابطه بین رضایت زناشویی و رضایت شغلی در مشاوران سازمان آموزش و پرورش شهرستان هرسین [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 77-85]
 • پیر خائفی، علیرضا بررسی رابطه بین مؤلفه های مدیریت سرمایه فکری با عملکرد شغلی مدیران [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 9-20]
 • پروین، عزیز اعتبار همزمان پرسشنامه های تعهد سازمانی آلن و مایر(1990) و بالفور و وکسلر(1996) و بررسی رابطه تعهد سازمانی با سلامت روان [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 87-94]

ت

 • ترصفی، مهدیه پیش بینی رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی شهر تهران بر اساس هوش هیجانی و سلامت روان [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 51-63]

ح

 • حسینی، مهرداد رابطه ساده و چندگانه بین ابعاد رفتارهای حمایتی مدیران با میل به ماندن در سازمان [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 23-32]
 • حسن زاده، ریحانه رابطه ساده و چندگانه بین ابعاد رفتارهای حمایتی مدیران با میل به ماندن در سازمان [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 23-32]

خ

 • خدایی ساخلو، سلیمه بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه بهوشیاری [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 49-56]
 • خدیوی، میثم اثربخشی درمان مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی-رفتاری بر کاهش استرس شغلی و ابعاد آن در کارکنان یک شرکت صنعتی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 83-90]

د

 • داودی، ایران اثربخشی درمان مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی-رفتاری بر کاهش استرس شغلی و ابعاد آن در کارکنان یک شرکت صنعتی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 83-90]
 • دره، ایمان بررسی ویژگی های روانی – اجتماعی مرتبط با رفتار کار آفرینی در زنان کارآفرین [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 21-32]
 • دمیری، حجت اثربخشی درمان مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی-رفتاری بر کاهش استرس شغلی و ابعاد آن در کارکنان یک شرکت صنعتی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 83-90]

ر

 • راعی دهقی، مرتضی بررسی جایگاه زنان در تصمیم گیری مشارکتی از دیدگاه مدیران در سازمان‌های دولتی استان اصفهان [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 19-32]
 • راعی دهقی، مرتضی بررسی مشکلات و موانع تصمیم گیری ازدیدگاه مدیران سازمانهای دولتی استان اصفهان [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 49-63]
 • رافضی، زهره رابطه بین دو نوع رفتار شهروندی سازمانی و انسجام گروهی [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 81-88]
 • رضایی، زینب بررسی رابطه اضافه بار نقش با رضایت شغلی و انگیزش شغلی در کارکنان دوشغله شرکت های شهر بوشهر [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 65-73]
 • رضایی، غلامرضا بررسی اثرات تعهد سازمانی بر کارایی سرمایه فکری [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 9-17]
 • رضایی، لیلا بررسی اثرات تعهد سازمانی بر کارایی سرمایه فکری [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 9-17]
 • روحانی، عباس رابطه هوش عاطفی و بهداشت روان با تعهد سازمانی در بین کارکنان سازمان [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 75-81]

ز

 • زارع، حسین اثربخشی آموزش نظریه حل مسأله ابداعی (TRIZ) بر خلاقیت، نوآوری و تفکر علمی اعضای هیات‌علمی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 87-100]
 • زرگر، یداله اثربخشی درمان مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی-رفتاری بر کاهش استرس شغلی و ابعاد آن در کارکنان یک شرکت صنعتی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 83-90]

س

 • سیاح، محمد بررسی رابطه بین مؤلفه های مدیریت سرمایه فکری با عملکرد شغلی مدیران [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 9-20]
 • سامانی، سیامک پیش‌بینی بیماری‌های جسمی در کارکنان اداره آموزش و پرورش مرودشت براساس کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 41-47]
 • سبحانی خواه، صدیقه بررسی رابطه اضافه بار نقش با رضایت شغلی و انگیزش شغلی در کارکنان دوشغله شرکت های شهر بوشهر [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 65-73]
 • سلیمی، حسین پیش بینی رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی شهر تهران بر اساس هوش هیجانی و سلامت روان [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 51-63]
 • سماواتیان، حسین رابطه ساده و چندگانه بین ابعاد رفتارهای حمایتی مدیران با میل به ماندن در سازمان [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 23-32]

ش

 • شیروانی، لیلا مقایسه ارزش‌های کارکنان شرکت های خصوصی و دولتی وزارت نفت در شهر اصفهان [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 57-69]
 • شفیع آبادی، عبدالله بررسی رابطه اضافه بار نقش با رضایت شغلی و انگیزش شغلی در کارکنان دوشغله شرکت های شهر بوشهر [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 65-73]
 • شُکرزاده، شهره بررسی هوش سازمانی و مولفه‌های آن در وزارت ورزش و جوانان [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 33-50]
 • شهریاری، رضا بررسی رابطه هوش سازمانی با نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه سمنان [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 9-20]

ص

 • صبحی قراملکی، ناصر اثربخشی آموزش کارآفرینی بر رشد صفات شخصیتی مربوط به کارآفرینی هنرجویان شاخه کاردانش [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 91-99]
 • صداقتی فرد، مجتبی بررسی بیگانگی شغلی در نظام اداری ایران (موردِ پژوهش: کارمندان اداره آموزش و پرورش شهرستان گرمسار) [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 9-22]

ع

 • عیدی بایگی، مجید اثربخشی درمان مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی-رفتاری بر کاهش استرس شغلی و ابعاد آن در کارکنان یک شرکت صنعتی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 83-90]
 • عریضی، حمیدرضا مقایسه ارزش‌های کارکنان شرکت های خصوصی و دولتی وزارت نفت در شهر اصفهان [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 57-69]
 • عریضی، حمیدرضا اعتبار همزمان پرسشنامه های تعهد سازمانی آلن و مایر(1990) و بالفور و وکسلر(1996) و بررسی رابطه تعهد سازمانی با سلامت روان [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 87-94]

غ

 • غلامی، سمیه الگوی تحلیل مسیر روابط بین انگیزه حرفه گزینی، جهت گیری هدف شغلی، تعهد شغلی با رضایت شغلی معلمان [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 21-35]
 • غلامی، شهرام بررسی هوش سازمانی و مولفه‌های آن در وزارت ورزش و جوانان [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 33-50]

ف

 • فتحی، سروش بررسی بیگانگی شغلی در نظام اداری ایران (موردِ پژوهش: کارمندان اداره آموزش و پرورش شهرستان گرمسار) [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 9-22]
 • فلاحی، معصومه پیش‌بینی بیماری‌های جسمی در کارکنان اداره آموزش و پرورش مرودشت براساس کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 41-47]

ک

 • کافی زارع، محمد بررسی هوش سازمانی و مولفه‌های آن در وزارت ورزش و جوانان [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 33-50]
 • کامکاری، کامبیز بررسی هوش سازمانی و مولفه‌های آن در وزارت ورزش و جوانان [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 33-50]
 • کرمی، ابوالفضل بررسی رابطه اضافه بار نقش با رضایت شغلی و انگیزش شغلی در کارکنان دوشغله شرکت های شهر بوشهر [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 65-73]
 • کریمی، فریبا روابط ساده و چندگانه بین قابلیت یادگیری سازمانی و هوش سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 65-76]
 • کمالی، محمود اثربخشی آموزش نظریه حل مسأله ابداعی (TRIZ) بر خلاقیت، نوآوری و تفکر علمی اعضای هیات‌علمی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 87-100]

ل

 • لندران اصفهانی، سعید بررسی جایگاه زنان در تصمیم گیری مشارکتی از دیدگاه مدیران در سازمان‌های دولتی استان اصفهان [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 19-32]
 • لندران اصفهانی، سعید بررسی مشکلات و موانع تصمیم گیری ازدیدگاه مدیران سازمانهای دولتی استان اصفهان [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 49-63]

م

 • متشرعی، محمدحسین آزمون پایایی و روایی پرسشنامه تعارض کار-خانواده کارلسون و کاکمار و ویلیامز (2000) [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 65-73]
 • مرادی، فرشاد بررسی رابطه هوش سازمانی با نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه سمنان [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 9-20]
 • مرادی، محبوبه بررسی ویژگی های روانی – اجتماعی مرتبط با رفتار کار آفرینی در زنان کارآفرین [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 21-32]
 • مرادی فیلی، سارا بررسی رابطه بین رضایت زناشویی و رضایت شغلی در مشاوران سازمان آموزش و پرورش شهرستان هرسین [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 77-85]
 • میرجعفری، سید احمد رابطه تاب‌آوری و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی کارکنان بهزیستی شیراز [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 49-63]
 • میرهاشمی، مالک ارتباط نیاز پیشرفت و عوامل اجتماعی با درگیری شغلی معلمان زن [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 33-47]
 • میرهاشمی، مالک رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی با فرسودگی شغلی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 101-113]
 • میر هاشمی، مالک اثربخشی آموزش سخت رویی برسطح امیدواری دانش آموزان [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 75-85]
 • میر هاشمی، مالک رابطه بین سبک های رهبری مدیران با بهزیستی روانی کارکنان [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 95-107]
 • مصوری منش، اکرم اثربخشی آموزش نظریه حل مسأله ابداعی (TRIZ) بر خلاقیت، نوآوری و تفکر علمی اعضای هیات‌علمی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 87-100]
 • معاضدیان، آمنه اثربخشی آموزش سخت رویی برسطح امیدواری دانش آموزان [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 75-85]
 • معنوی پور، داود بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه بهوشیاری [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 49-56]
 • مقصودی، زهره ارتباط نیاز پیشرفت و عوامل اجتماعی با درگیری شغلی معلمان زن [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 33-47]

ن

 • نادی، محمد علی روابط ساده و چندگانه بین قابلیت یادگیری سازمانی و هوش سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 65-76]
 • نجفی، سکینه بررسی بیگانگی شغلی در نظام اداری ایران (موردِ پژوهش: کارمندان اداره آموزش و پرورش شهرستان گرمسار) [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 9-22]
 • نجف زاده اوجقاز، گیتی رابطه بین سبک های رهبری مدیران با بهزیستی روانی کارکنان [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 95-107]
 • نیسی، عبدالکاظم آزمون پایایی و روایی پرسشنامه تعارض کار-خانواده کارلسون و کاکمار و ویلیامز (2000) [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 65-73]
 • نوری، ابوالقاسم رابطه ساده و چندگانه بین ابعاد رفتارهای حمایتی مدیران با میل به ماندن در سازمان [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 23-32]
 • نوری، ابوالقاسم اعتبار همزمان پرسشنامه های تعهد سازمانی آلن و مایر(1990) و بالفور و وکسلر(1996) و بررسی رابطه تعهد سازمانی با سلامت روان [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 87-94]

و

 • واحدی، شهرام الگوی تحلیل مسیر روابط بین انگیزه حرفه گزینی، جهت گیری هدف شغلی، تعهد شغلی با رضایت شغلی معلمان [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 21-35]

ه

 • هادیزاده، آیه رابطه حمایت سازمانی و استرس شغلی با سلامت عمومی و فرسودگی و شغلی [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 71-80]
 • هاشمی، تورج الگوی تحلیل مسیر روابط بین انگیزه حرفه گزینی، جهت گیری هدف شغلی، تعهد شغلی با رضایت شغلی معلمان [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 21-35]
 • هوشیار، محمدرضا رابطه تاب‌آوری و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی کارکنان بهزیستی شیراز [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 49-63]