نمایه نویسندگان

ا

 • احقر، قدسی رابطه اهمال کاری با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 43-48]
 • استاد رمضان، هادی هنجاریابی پرسشنامه سنجش روابط متقابل [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 1-11]
 • اقراری، الهام رابطه سامانه فعال‌سازی رفتاری و سامانه مهار مغزی با تکانشگری و رفتارهای جنسی پر خطر [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 9-21]
 • امینی، محمد بررسی مقایسه ای ساختار قدرت در بین خانواده های زنان شاغل و غیرشاغل متاهل و تاثیر آن بر تعارضات زناشویی در شهرستان بوکان [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 41-54]
 • امینی، یوسف بررسی مقایسه ای ساختار قدرت در بین خانواده های زنان شاغل و غیرشاغل متاهل و تاثیر آن بر تعارضات زناشویی در شهرستان بوکان [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 41-54]

ب

 • بهرامی، سمیه اثربخشی نوروفیدبک بر بهبود حافظه دیداری در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 59-68]
 • بهزاد علیزاد، لیلا پیش‌بینی اختلالات شخصیت گروه B به شیوه اینیاگرام بر اساس خود آگاهی و سبک تفکر [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 23-36]

پ

 • پیرچراغ علی، علی بررسی مقایسه ای وضعیت سلامت روان دانشجو معلمان و معلمان [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 53-60]
 • پورتقی یوسفده، رقیه بررسی رابطه بین استرس شغلی، فرسودگی شغلی و درگیری شغلی با رضایت شغلی در بین کارکنان بهزیستی استان گیلان [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 25-34]
 • پورنسایی، غزل سادات اثربخشی بازی درمانی گروهی بر مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 35-41]
 • پورنسایی، غزل سادات رابطه سلامت روان و کیفیت خواب در بین کارکنان سازمان آتش نشانی استان گیلان [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 33-40]

ت

 • تقی زاده، هادی بررسی نقش مؤلفه‌های روان‌شناختی و سبک‌شناختی (FD/FI) در فرآیند عملکرد ریاضی دانش‌آموزان پسر پایه هشتم متوسطه شهر مشهد [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 49-58]

چ

 • چپردار، نیما گفتار شناسی در پدیدارشناسی روان و بدن [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 13-20]

ح

 • حسینیان، سیمین بررسی مقایسه ای ساختار قدرت در بین خانواده های زنان شاغل و غیرشاغل متاهل و تاثیر آن بر تعارضات زناشویی در شهرستان بوکان [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 41-54]
 • حقیقت، سارا پیش‌بینی اختلالات شخصیت گروه B به شیوه اینیاگرام بر اساس خود آگاهی و سبک تفکر [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 23-36]
 • حقیقت، سارا بررسی رابطه کژکاری جنسی در زنان متاهل با دلزدگی زناشویی آنها [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 13-20]
 • حکم آبادی، محمد ابراهیم رابطه سامانه فعال‌سازی رفتاری و سامانه مهار مغزی با تکانشگری و رفتارهای جنسی پر خطر [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 9-21]

د

 • دیباواجاری، مریم ارزیابی صلاحیت‌های مشاوره چند فرهنگی مشاوران شهر تهران [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 37-47]
 • دهقان، فاطمه نقش میانجی‌گری توانمندسازی روانشناختی در رابطه ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد شغلی کارکنان شرکت گاز استان کرمانشاه [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 69-80]

ر

 • ربیعی، فاطمه رابطه سلامت روان و کیفیت خواب در بین کارکنان سازمان آتش نشانی استان گیلان [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 33-40]
 • رش بر، پروانه مقایسه مهارت مهارات های ارتباطی و انگیزه پیشرفت در فراگیران زبان انگلیسی دختر و پسر [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 11-23]
 • رضاپور، سپیده رابطه سامانه فعال‌سازی رفتاری و سامانه مهار مغزی با تکانشگری و رفتارهای جنسی پر خطر [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 9-21]
 • رکیی، علی نقش میانجی‌گری توانمندسازی روانشناختی در رابطه ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد شغلی کارکنان شرکت گاز استان کرمانشاه [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 69-80]

ز

 • زارع، محمد بررسی تاثیر استفاده از چند رسانه ای آموزشی طراحی شده براساس اصول بارشناختی بر میزان یادگیری و یادداری در درس زیست شناسی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 61-68]
 • زینعلی، شینا بررسی رابطه بین استرس شغلی، فرسودگی شغلی و درگیری شغلی با رضایت شغلی در بین کارکنان بهزیستی استان گیلان [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 25-34]

س

 • ساریخانی، راحله بررسی تاثیر استفاده از چند رسانه ای آموزشی طراحی شده براساس اصول بارشناختی بر میزان یادگیری و یادداری در درس زیست شناسی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 61-68]
 • سرایی، فرزانه رابطه اهمال کاری با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 43-48]
 • سلطانی، امان اله بررسی نقش مؤلفه‌های روان‌شناختی و سبک‌شناختی (FD/FI) در فرآیند عملکرد ریاضی دانش‌آموزان پسر پایه هشتم متوسطه شهر مشهد [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 49-58]

ص

 • صیادی، علی بررسی رابطه بین استرس شغلی، فرسودگی شغلی و درگیری شغلی با رضایت شغلی در بین کارکنان بهزیستی استان گیلان [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 25-34]
 • صداقتی فرد، مجتبی بررسی رابطه کژکاری جنسی در زنان متاهل با دلزدگی زناشویی آنها [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 13-20]
 • صداقتی فرد، مجتبی هنجاریابی پرسشنامه سنجش روابط متقابل [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 1-11]
 • صداقتی فرد، مجتبی بررسی رابطه بین رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین با سازگاری در خانه [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 21-31]
 • صریحی، نفیسه اثربخشی بازی درمانی گروهی بر مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 35-41]
 • صریحی، نفیسه رابطه سلامت روان و کیفیت خواب در بین کارکنان سازمان آتش نشانی استان گیلان [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 33-40]

ع

 • عالیان، پیام رابطه سلامت روان و کیفیت خواب در بین کارکنان سازمان آتش نشانی استان گیلان [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 33-40]
 • عبداله زاده، افسر بررسی رابطه ذهنیت فلسفی با تفکر انتقادی و باورهای غیرمنطقی در بین مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه شهرستان بوکان [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 57-64]

ک

 • کاظمی، ناهید رابطه سامانه فعال‌سازی رفتاری و سامانه مهار مغزی با تکانشگری و رفتارهای جنسی پر خطر [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 9-21]
 • کرمی، جهانگیر نقش میانجی‌گری توانمندسازی روانشناختی در رابطه ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد شغلی کارکنان شرکت گاز استان کرمانشاه [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 69-80]
 • کریمی، پروانه نقش میانجی‌گری توانمندسازی روانشناختی در رابطه ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد شغلی کارکنان شرکت گاز استان کرمانشاه [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 69-80]
 • کمایی، فرشته بررسی رابطه کژکاری جنسی در زنان متاهل با دلزدگی زناشویی آنها [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 13-20]
 • کمیجانی، لیلا تاثیر موسیقی بر کاهش حملات بیماران مبتلا به صرع لوب گیجگاهی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 1-9]

گ

 • گیاهپور، هادی بررسی مقایسه ای وضعیت سلامت روان دانشجو معلمان و معلمان [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 53-60]

م

 • محبوبی، طاهر بررسی رابطه ذهنیت فلسفی با تفکر انتقادی و باورهای غیرمنطقی در بین مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه شهرستان بوکان [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 57-64]
 • محبوبی، کمال بررسی رابطه ذهنیت فلسفی با تفکر انتقادی و باورهای غیرمنطقی در بین مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه شهرستان بوکان [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 57-64]
 • محمدی، اکبر اثربخشی طرحواره درمانی بر بهزیستی روانشناختی شادکامی، و امید به زندگی سالمندان [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 81-89]
 • محمدی درویش بقال، ناهید بررسی مقایسه ای وضعیت سلامت روان دانشجو معلمان و معلمان [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 53-60]
 • میرهاشمی، مالک مقایسه مهارت مهارات های ارتباطی و انگیزه پیشرفت در فراگیران زبان انگلیسی دختر و پسر [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 11-23]
 • معنوی پور، داود تاثیر موسیقی بر کاهش حملات بیماران مبتلا به صرع لوب گیجگاهی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 1-9]
 • معنوی پور، داود هنجاریابی پرسشنامه سنجش روابط متقابل [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 1-11]
 • مقدم، هدی رابطه سامانه فعال‌سازی رفتاری و سامانه مهار مغزی با تکانشگری و رفتارهای جنسی پر خطر [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 9-21]
 • منظری توکلی، حمداله بررسی نقش مؤلفه‌های روان‌شناختی و سبک‌شناختی (FD/FI) در فرآیند عملکرد ریاضی دانش‌آموزان پسر پایه هشتم متوسطه شهر مشهد [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 49-58]
 • مهدی پور بازکیایی، مونا بررسی رابطه بین رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین با سازگاری در خانه [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 21-31]
 • مهربان، جواد بررسی تاثیر استفاده از چند رسانه ای آموزشی طراحی شده براساس اصول بارشناختی بر میزان یادگیری و یادداری در درس زیست شناسی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 61-68]

ن

 • نعمتی، معصومه بررسی مقایسه ای وضعیت سلامت روان دانشجو معلمان و معلمان [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 53-60]
 • نیک اخلاق، مهناز اثربخشی بازی درمانی گروهی بر مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 35-41]
 • نیک اخلاق، مهناز رابطه سلامت روان و کیفیت خواب در بین کارکنان سازمان آتش نشانی استان گیلان [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 33-40]

ی

 • یزدانبخش، کامران اثربخشی نوروفیدبک بر بهبود حافظه دیداری در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 59-68]