نمایه نویسندگان

آ

 • آفاقی، یاسر اثربخشی بازی درمانی به شیوه شناختی-رفتاری بر مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به سندرم داون [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 31-41]
 • آقایی، حکیمه ارتباط تنظیم‌شناختی هیجان و خودکارآمدی با سلامت روان در دانش آموزان مقاطع متوسطه شهرستان شیراز [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 39-52]
 • آهنگری، الهه اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر رضایت جنسی افراد مبتلا به سندرم آشیانه خالی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 65-74]
 • آهنگری، الهه اثربخشی بازی درمانی به شیوه شناختی-رفتاری بر مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به سندرم داون [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 31-41]

ا

 • ابوالمعالی الحسینی، خدیجه مقایسه کارکردهای اجرایی و سبک‌های هیجانی در افراد درونگرا و برونگرا [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 33-42]
 • احمدی، شمس‌الدین پیش بینی تصمیم گیری همکارانه با استفاده از حافظه آینده نگر زمان محوردر بین دانشجویان دانشگاه کردستان در سال 95-1394 [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 63-73]
 • اصغریان، رؤیا بررسی پربارسازی و تقویت رابطه با تمایز بافتگی و طرحواره‌های جنسی مردان و زنان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 79-84]
 • اصغرزاده، مجید رابطه بین تحریف‌شناختی و نگرش ناکارآمد با صفات شخصیتی دانشجویان [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 23-32]
 • امینی فر، سلما مقایسه بازشناسی حالات چهره ای هیجان در اختلالات خلقی و اضطرابی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 29-37]

ب

 • بابایی امیری، ناهید بررسی رابطه ریتم سیرکادین، خلق و خو، کانون توجه و کیفیت خواب با رضایت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر تهران [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 43-52]

ت

 • تقی زاده، هادی مقایسه مؤلفه‌هایکنش‌های اجراییبرنامه ریزی- سازماندهی آزمون برج لندن در دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری خاص با همتایان بهنجار [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 75-84]
 • تقی زاده، هادی تحول باورهای کاذب بر اساس مدل ساختاری کنش های اجرای بازداری پاسخ، حافظه فعال، برنامه ریزی-سازماندهی و انعطاف پذیری ذهنی در کودکان 7 تا 12 سال [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 39-52]
 • تقوی، فرشته پیش بینی ابعاد خشونت خانگی براساس راهبردهای مقابله ای و بهزیستی روان شناختی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 53-64]

ج

 • جعفری، سکینه روابط ساختاری تفکر انتقادی و خلاقیت با انگیزه پیشرفت: نقش میانجی خود کنترلی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 20-25]

ح

 • حاجی یخچالی، علیرضا بررسی نقش تنظیم التزام راهبردی به عنوان یک راهبرد ارتقای خود در حافظه فعال [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 9-18]
 • حاجی مظفری، سارا تحلیل تأثیر مستقیم و غیرمستقیم شبکه اجتماعی بر سلامت روانی: حمایت اجتماعی به عنوان متغیر واسط [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 17-29]
 • حسین لو، عقیل نقش پیش‌بینی‌کنندگی عوامل حمایت کننده فردی در سازگاری دانش آموزان نابینا [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 53-61]
 • حقی، صبا اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر مفروضه ها بر نگرش به بی معنایی زندگی و سرسختی روان شناختی زنان سرپرست خانوار [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 17-27]
 • حق طلب، طاهره اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر مفروضه ها بر نگرش به بی معنایی زندگی و سرسختی روان شناختی زنان سرپرست خانوار [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 17-27]
 • حقیقت، سارا روایتی درمانی از آسیب تا درمان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 9-15]

خ

 • خالدی، سارا مقایسه کارکردهای اجرایی و سبک‌های هیجانی در افراد درونگرا و برونگرا [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 33-42]

ر

 • رادین، عاطفه اثربخشی هنر درمانی برپایه نقاشی بر کاهش افسردگی، اضطراب و پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 43-51]
 • رضایی، هما بررسی اثربخشی مشاوره چندوجهی لازاروس بر راهبردهای مقابله‌ای دختران دبیرستانی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 53-62]
 • رضوی نعمت الهی، ویدا نقش واسطه گری مؤلفه‌های ذهن آگاهی در رابطه بین انواع جهت‌گیری هدف با هویت‌های چهارگانه تحصیلی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 63-78]

ز

 • زغیبی قناد، سیمین بررسی نقش تنظیم التزام راهبردی به عنوان یک راهبرد ارتقای خود در حافظه فعال [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 9-18]
 • زین الدینی میمند، زهرا مقایسه مؤلفه‌هایکنش‌های اجراییبرنامه ریزی- سازماندهی آزمون برج لندن در دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری خاص با همتایان بهنجار [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 75-84]
 • زین الدینی میمند، زهرا تحول باورهای کاذب بر اساس مدل ساختاری کنش های اجرای بازداری پاسخ، حافظه فعال، برنامه ریزی-سازماندهی و انعطاف پذیری ذهنی در کودکان 7 تا 12 سال [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 39-52]
 • زین الدینی میمند، زهرا نقش واسطه گری مؤلفه‌های ذهن آگاهی در رابطه بین انواع جهت‌گیری هدف با هویت‌های چهارگانه تحصیلی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 63-78]

س

 • ساسانیان، فرح دخت بررسی رابطه ریتم سیرکادین، خلق و خو، کانون توجه و کیفیت خواب با رضایت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر تهران [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 43-52]
 • سلطانی، امان الله مقایسه مؤلفه‌هایکنش‌های اجراییبرنامه ریزی- سازماندهی آزمون برج لندن در دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری خاص با همتایان بهنجار [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 75-84]
 • سلطانی، امان اله تحول باورهای کاذب بر اساس مدل ساختاری کنش های اجرای بازداری پاسخ، حافظه فعال، برنامه ریزی-سازماندهی و انعطاف پذیری ذهنی در کودکان 7 تا 12 سال [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 39-52]
 • سلطانی، امان اله نقش واسطه گری مؤلفه‌های ذهن آگاهی در رابطه بین انواع جهت‌گیری هدف با هویت‌های چهارگانه تحصیلی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 63-78]
 • سلیمان گلی، اکبر روابط ساختاری تفکر انتقادی و خلاقیت با انگیزه پیشرفت: نقش میانجی خود کنترلی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 20-25]
 • سهرابی، احمد پیش بینی میزان خودکارآمدی بر اساس مولفه های تنظیم شناختی هیجان در بین دانشجویان دانشگاه کردستان در سال 95-1394 [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 75-85]
 • سهرابی، احمد پیش بینی تصمیم گیری همکارانه با استفاده از حافظه آینده نگر زمان محوردر بین دانشجویان دانشگاه کردستان در سال 95-1394 [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 63-73]
 • سهرابی، فرامرز اثربخشی مداخله مبتنی بر نظریه ذهن و آموزش مهارت‌های اجتماعی بر نشانه‌های اختلال سلوک در کودکان [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 9-22]
 • سهرابی، فرامرز بررسی ساختار عاملی، اعتبار و پایایی فرم فارسی مقیاس سندرم شناختی-توجهی (CAS-1) [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 9-15]

ش

 • شاکری، ناصره ارتباط تنظیم‌شناختی هیجان و خودکارآمدی با سلامت روان در دانش آموزان مقاطع متوسطه شهرستان شیراز [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 39-52]
 • شاه حسینی، زهرا ارتباط تنظیم‌شناختی هیجان و خودکارآمدی با سلامت روان در دانش آموزان مقاطع متوسطه شهرستان شیراز [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 39-52]
 • شهنی ییلاق، منیجه بررسی نقش تنظیم التزام راهبردی به عنوان یک راهبرد ارتقای خود در حافظه فعال [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 9-18]

ص

 • صابر، سالار تحلیل تأثیر مستقیم و غیرمستقیم شبکه اجتماعی بر سلامت روانی: حمایت اجتماعی به عنوان متغیر واسط [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 17-29]
 • صابریان، سمیه اثربخشی آموزش خود شفقت ورزی بر روی رفاه ذهنی و خود ارزشمندی دانش‌آموزان دختر دارای اضطراب امتحان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 19-29]
 • صداقتی فرد، مجتبی بررسی پربارسازی و تقویت رابطه با تمایز بافتگی و طرحواره‌های جنسی مردان و زنان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 79-84]
 • صمدانی، نگار رابطه شکست عاطفی، سبک‌های دفاعی و اختلال ناگویی هیجانی با نقش تعدیل کنندگی جنسیت [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 73-82]

ط

 • طباطبایی، سیدموسی اثربخشی آموزش خود شفقت ورزی بر روی رفاه ذهنی و خود ارزشمندی دانش‌آموزان دختر دارای اضطراب امتحان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 19-29]
 • طباطبائی، فخرالسادات شناسایی عوامل مؤثر بر گسترش ورزش و اولویت‌های ورزشی برحسب میزان اثربخشی بر سلامت روان ایثارگران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 43-51]
 • طحان، محمد اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر رضایت جنسی افراد مبتلا به سندرم آشیانه خالی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 65-74]
 • طحان، محمد اثربخشی بازی درمانی به شیوه شناختی-رفتاری بر مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به سندرم داون [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 31-41]

ع

 • عالیپور، سیروس بررسی نقش تنظیم التزام راهبردی به عنوان یک راهبرد ارتقای خود در حافظه فعال [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 9-18]
 • عسکری، زهرا اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر رضایت جنسی افراد مبتلا به سندرم آشیانه خالی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 65-74]
 • عسگری، محمد اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر مفروضه ها بر نگرش به بی معنایی زندگی و سرسختی روان شناختی زنان سرپرست خانوار [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 17-27]

ف

 • فاطمی نسب، زینب السادات روابط ساختاری تفکر انتقادی و خلاقیت با انگیزه پیشرفت: نقش میانجی خود کنترلی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 20-25]
 • فرخی، حسین اثربخشی مداخله مبتنی بر نظریه ذهن و آموزش مهارت‌های اجتماعی بر نشانه‌های اختلال سلوک در کودکان [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 9-22]
 • فرخی، حسین بررسی ساختار عاملی، اعتبار و پایایی فرم فارسی مقیاس سندرم شناختی-توجهی (CAS-1) [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 9-15]

ق

 • قانع فتمه سری، زینب بررسی اثربخشی مشاوره چندوجهی لازاروس بر راهبردهای مقابله‌ای دختران دبیرستانی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 53-62]
 • قلی زاده، زلیخا پیش بینی تصمیم گیری همکارانه با استفاده از حافظه آینده نگر زمان محوردر بین دانشجویان دانشگاه کردستان در سال 95-1394 [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 63-73]

ک

 • کاظمیان، سمیه نقش پیش‌بینی‌کنندگی عوامل حمایت کننده فردی در سازگاری دانش آموزان نابینا [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 53-61]

م

 • محمدی، اکبر پیش بینی ابعاد خشونت خانگی براساس راهبردهای مقابله ای و بهزیستی روان شناختی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 53-64]
 • محمدی، اکبر اثربخشی هنر درمانی برپایه نقاشی بر کاهش افسردگی، اضطراب و پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 43-51]
 • محمدی، اکبر شناسایی عوامل مؤثر بر گسترش ورزش و اولویت‌های ورزشی برحسب میزان اثربخشی بر سلامت روان ایثارگران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 43-51]
 • محمدی، اکرم رابطه بین تحریف‌شناختی و نگرش ناکارآمد با صفات شخصیتی دانشجویان [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 23-32]
 • مسلمان، مهسا پیش بینی میزان خودکارآمدی بر اساس مولفه های تنظیم شناختی هیجان در بین دانشجویان دانشگاه کردستان در سال 95-1394 [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 75-85]
 • مسلمان، مهسا پیش بینی تصمیم گیری همکارانه با استفاده از حافظه آینده نگر زمان محوردر بین دانشجویان دانشگاه کردستان در سال 95-1394 [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 63-73]
 • مسلمان، مهسا مقایسه میزان مولفه های نگرش های مذهبی در بین دانشجویان دانشگاه گیلان [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 61-72]
 • مصطفی پور، وحید اثربخشی مداخله مبتنی بر نظریه ذهن و آموزش مهارت‌های اجتماعی بر نشانه‌های اختلال سلوک در کودکان [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 9-22]
 • معتمدی، عبدالله رابطه شکست عاطفی، سبک‌های دفاعی و اختلال ناگویی هیجانی با نقش تعدیل کنندگی جنسیت [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 73-82]
 • معنوی پور، داود روایتی درمانی از آسیب تا درمان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 9-15]
 • معنوی پور، داود مقایسه بازشناسی حالات چهره ای هیجان در اختلالات خلقی و اضطرابی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 29-37]
 • مقیمی، پونه روایتی درمانی از آسیب تا درمان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 9-15]
 • منظری توکلی، حمدالله مقایسه مؤلفه‌هایکنش‌های اجراییبرنامه ریزی- سازماندهی آزمون برج لندن در دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری خاص با همتایان بهنجار [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 75-84]
 • منظری توکلی، حمد اله تحول باورهای کاذب بر اساس مدل ساختاری کنش های اجرای بازداری پاسخ، حافظه فعال، برنامه ریزی-سازماندهی و انعطاف پذیری ذهنی در کودکان 7 تا 12 سال [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 39-52]

ی

 • یوسفی، فرزانه نقش واسطه گری مؤلفه‌های ذهن آگاهی در رابطه بین انواع جهت‌گیری هدف با هویت‌های چهارگانه تحصیلی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 63-78]