نمایه نویسندگان

آ

 • آرامی، سید جواد اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر رضایت جنسی و تصویر بدنی مردان تحت درمان با متادون [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 13-26]
 • آقایی، اصغر اثربخشی آموزش والدین با رویکرد آدلر-درایکورس بر مهارت‌های عصب روان‌شناختی و رفتار اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال نقص‌توجه و بیش‌فعالی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 1-13]
 • آلبوغبیش، توفیق اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر شناخت درمانی به روش مایکل فری بر افسردگی، احساس تنهایی و شادکامی زنان مطلقه [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 15-30]

ا

 • ابراهیم پور، مجید شیوع‌شناسی اضطراب اجتماعی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول شهر اصفهان [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 47-57]
 • ابوالمعالی الحسینی، خدیجه تبیین پرخاشگری براساس راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان در دختران نوجوان [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 1-11]
 • اپروز، کمال رابطۀ سبک‌های دفاعی و ناگویی هیجانی با داشتن افکار خودکشی [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 13-24]
 • احمدی، رضا اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر بهزیستی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی دانش‌آموزان با عمکلرد تحصیلی پایین [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 79-91]
 • احمدی، صدیقه اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر شناخت درمانی به روش مایکل فری بر افسردگی، احساس تنهایی و شادکامی زنان مطلقه [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 15-30]
 • احمدیان، زکریا پیش بینی خود گردانی تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس خودپنداره(مثبت و منفی) و سبک زندگی خانواده [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 41-56]
 • اربابی، فائزه سادات پیش‌بینی تکانشگری بر اساس سبک‌های دلبستگی و استرس ادراک ‌شده در دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 13-24]
 • ایزدی، صبورا بررسی تأثیر بازی درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری بر پرخاشگری، اختلال نافرمانی مقابله‌‌ای، اختلال نقص توجه-بیش فعالی در دانش آموزان پسر دورة دبستان [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 25-37]
 • اسمعیلی، معصومه پیش‌بینی دلزدگی زناشویی براساس تحریف‌های شناختی و الگوهای ارتباطی در معلمان زن متأهل مقطع ابتدایی شهر اصفهان [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 25-34]
 • افشار، نیلوفر بررسی رابطه تفاوت های معنایی نقش جنسی و طرحواره های جنسی در دختران مجرد با تجربه تعرض جنسی در کودکی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 81-90]
 • اقدسی، علی نقی اثربخشی مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود مهارت های اجتماعی دانش آموزان پسر دارای اختلال سلوک [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 57-69]
 • امیری مجد، مجتبی اثر بخشی رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد برکاهش ناگویی هیجانی و ناامیدی زوجین متقاضی طلاق [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 83-97]

ب

 • بالیده، مهدی شیوع‌شناسی اضطراب اجتماعی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول شهر اصفهان [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 47-57]
 • براتی مقدم، بهروز اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر بهزیستی ذهنی زنان مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 63-78]
 • بزازیان، سعیده اثر بخشی رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد برکاهش ناگویی هیجانی و ناامیدی زوجین متقاضی طلاق [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 83-97]
 • بهبودی، معصومه مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و ایماگوتراپی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان دارای تعارضات زناشویی [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 69-83]

پ

 • پیرمردوند چگینی، بهمن اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر شناخت درمانی به روش مایکل فری بر افسردگی، احساس تنهایی و شادکامی زنان مطلقه [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 15-30]
 • پژوهان فر، پوریا بررسی نقش فرایند های شناختی ناکارآمد (نگرانی، نشخوارفکری و عدم تحمّل بلاتکلیفی) و تمرکز در اضطراب امتحان [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 31-48]

ت

 • ترکان، هاجر مقایسه اضطراب درد، تحمل پریشانی و ذهن‌آگاهی در افراد مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر و افراد عادی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 71-81]
 • تقوی، سیده فرخنده مقایسه‌ اثربخشی درمان راه‌حل مدار و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی زنان خانه‌دار [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 39-53]
 • تقوایی، داود اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر بر نگرش‌های ناکارآمد و فرسودگی زناشویی زنان دارای تعارضات زناشویی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 49-61]
 • تقوایی، داود اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر فاجعه‌پنداری درد و نگرانی از تصویر بدنی در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 1-12]

ث

 • ثناگوی محرر، غلامرضا اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی درد در بیماران دچار تالاسمی نوع ماژور [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 59-68]
 • ثناگوی محرر، غلامرضا اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر رضایت جنسی و تصویر بدنی مردان تحت درمان با متادون [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 13-26]

ج

 • جعفر طباطبایی، تکتم سادات بررسی نقش فرایند های شناختی ناکارآمد (نگرانی، نشخوارفکری و عدم تحمّل بلاتکلیفی) و تمرکز در اضطراب امتحان [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 31-48]
 • جعفر طباطبایی، سمانه سادات بررسی نقش فرایند های شناختی ناکارآمد (نگرانی، نشخوارفکری و عدم تحمّل بلاتکلیفی) و تمرکز در اضطراب امتحان [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 31-48]
 • جوکار، مرضیه مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و آشفتگی روانی در افراد معتاد و عادی [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 35-45]

ح

 • حاتمی، نوشین اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر تمایزیافتگی زوجین متقاضی طلاق [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 27-39]
 • حیدری، حسن اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر بر نگرش‌های ناکارآمد و فرسودگی زناشویی زنان دارای تعارضات زناشویی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 49-61]
 • حیدری، حسن اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر تمایزیافتگی زوجین متقاضی طلاق [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 27-39]
 • حیدری، حسن اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر فاجعه‌پنداری درد و نگرانی از تصویر بدنی در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 1-12]
 • حسینی، زهره مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و آشفتگی روانی در افراد معتاد و عادی [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 35-45]
 • حسن زاده، رمضان اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تحمل پریشانی ، سیستم مغزی رفتار و کنش‌های اجرایی در افراد مبتلا به ام‌اس در مازندران [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 69-79]

خ

 • خاکی، سعیده مقایسه اضطراب درد، تحمل پریشانی و ذهن‌آگاهی در افراد مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر و افراد عادی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 71-81]
 • خانجانی، زینب اثربخشی مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود مهارت های اجتماعی دانش آموزان پسر دارای اختلال سلوک [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 57-69]
 • خانمحمدی، ارسلان نقش حالت‌های فراشناختی در پیش بینی اضطراب ریاضی دانش آموزان [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 1-11]
 • خسروانی، فرخنده پیش‌بینی دلزدگی زناشویی براساس تحریف‌های شناختی و الگوهای ارتباطی در معلمان زن متأهل مقطع ابتدایی شهر اصفهان [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 25-34]
 • خلقی، زهرا اثربخشی آموزش والدین با رویکرد آدلر-درایکورس بر مهارت‌های عصب روان‌شناختی و رفتار اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال نقص‌توجه و بیش‌فعالی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 1-13]

د

 • دانش‌نیا، فرحناز اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر فاجعه‌پنداری درد و نگرانی از تصویر بدنی در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 1-12]
 • داودی، حسین اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر بر نگرش‌های ناکارآمد و فرسودگی زناشویی زنان دارای تعارضات زناشویی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 49-61]
 • داودی، حسین اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر تمایزیافتگی زوجین متقاضی طلاق [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 27-39]
 • داودی، حسین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر فاجعه‌پنداری درد و نگرانی از تصویر بدنی در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 1-12]
 • داورنیا، رضا اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر بهزیستی ذهنی زنان مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 63-78]
 • داورنیا، محمد اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر بهزیستی ذهنی زنان مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 63-78]
 • درخشان، نفیسه پیش‌بینی دلزدگی زناشویی براساس تحریف‌های شناختی و الگوهای ارتباطی در معلمان زن متأهل مقطع ابتدایی شهر اصفهان [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 25-34]

ر

 • رحیم زاده ینگی کند، عباس رابطۀ سبک‌های دفاعی و ناگویی هیجانی با داشتن افکار خودکشی [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 13-24]
 • روحانی، عباس بررسی تأثیر بازی درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری بر پرخاشگری، اختلال نافرمانی مقابله‌‌ای، اختلال نقص توجه-بیش فعالی در دانش آموزان پسر دورة دبستان [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 25-37]
 • رئیسی، مسعود اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی درد در بیماران دچار تالاسمی نوع ماژور [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 59-68]

س

 • سبقت الهی، وحید مقایسه اضطراب درد، تحمل پریشانی و ذهن‌آگاهی در افراد مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر و افراد عادی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 71-81]

ش

 • شیرازی، محمود اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر رضایت جنسی و تصویر بدنی مردان تحت درمان با متادون [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 13-26]
 • شریفی، طیبه اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر بهزیستی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی دانش‌آموزان با عمکلرد تحصیلی پایین [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 79-91]
 • شفیع‌نادری، مهدیه اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر بهزیستی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی دانش‌آموزان با عمکلرد تحصیلی پایین [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 79-91]
 • شمالی شهرضا، مرضیه شیوع‌شناسی اضطراب اجتماعی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول شهر اصفهان [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 47-57]
 • شهبازی، مسعود مقایسه‌ اثربخشی درمان راه‌حل مدار و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی زنان خانه‌دار [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 39-53]

ص

 • صابر، سوسن پیش‌بینی تکانشگری بر اساس سبک‌های دلبستگی و استرس ادراک ‌شده در دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 13-24]
 • صداقتی فرد، مجتبی بررسی رابطه تفاوت های معنایی نقش جنسی و طرحواره های جنسی در دختران مجرد با تجربه تعرض جنسی در کودکی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 81-90]

ع

 • عارفی، مژگان تاثیر آموزش ذهن‌آگاهی نوجوان‌محور بر تاب‌آوری و تنظیم هیجانی دختران دارای شکست عاطفی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 55-68]
 • عراقی، یحیی اثر بخشی رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد برکاهش ناگویی هیجانی و ناامیدی زوجین متقاضی طلاق [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 83-97]
 • عزیزی، معصومه پیش بینی خود گردانی تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس خودپنداره(مثبت و منفی) و سبک زندگی خانواده [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 41-56]
 • عزیزی تراب، زهرا پیش بینی خود گردانی تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس خودپنداره(مثبت و منفی) و سبک زندگی خانواده [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 41-56]

غ

 • غضنفری، احمد اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر بهزیستی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی دانش‌آموزان با عمکلرد تحصیلی پایین [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 79-91]
 • غلام زاده جفره، مریم مقایسه‌ اثربخشی درمان راه‌حل مدار و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی زنان خانه‌دار [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 39-53]

ف

 • فخری، محمدکاظم اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تحمل پریشانی ، سیستم مغزی رفتار و کنش‌های اجرایی در افراد مبتلا به ام‌اس در مازندران [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 69-79]
 • فرازمند، مهرانگیز تاثیر آموزش تنظیم شناختی هیجان بر رابطه والد-فرزندی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 93-104]
 • فرهادی، هادی اثربخشی آموزش والدین با رویکرد آدلر-درایکورس بر مهارت‌های عصب روان‌شناختی و رفتار اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال نقص‌توجه و بیش‌فعالی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 1-13]

ق

 • قاسمی نیایی، فاطمه پیش‌بینی دلزدگی زناشویی براساس تحریف‌های شناختی و الگوهای ارتباطی در معلمان زن متأهل مقطع ابتدایی شهر اصفهان [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 25-34]
 • قمری، محمد اثر بخشی رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد برکاهش ناگویی هیجانی و ناامیدی زوجین متقاضی طلاق [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 83-97]

ک

 • کرد، بهمن رابطۀ سبک‌های دفاعی و ناگویی هیجانی با داشتن افکار خودکشی [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 13-24]
 • کلهر، اکرم اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر بر نگرش‌های ناکارآمد و فرسودگی زناشویی زنان دارای تعارضات زناشویی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 49-61]
 • کمالی ایگلی، سمیه تبیین پرخاشگری براساس راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان در دختران نوجوان [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 1-11]
 • کهرازئی، فرهاد اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی درد در بیماران دچار تالاسمی نوع ماژور [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 59-68]

م

 • محدث، نسرین اثربخشی مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود مهارت های اجتماعی دانش آموزان پسر دارای اختلال سلوک [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 57-69]
 • محمودپور، عبدالباسط پیش‌بینی دلزدگی زناشویی براساس تحریف‌های شناختی و الگوهای ارتباطی در معلمان زن متأهل مقطع ابتدایی شهر اصفهان [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 25-34]
 • منشئی، غلامرضا تاثیر آموزش ذهن‌آگاهی نوجوان‌محور بر تاب‌آوری و تنظیم هیجانی دختران دارای شکست عاطفی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 55-68]
 • مهدیخانی، ملیحه اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تحمل پریشانی ، سیستم مغزی رفتار و کنش‌های اجرایی در افراد مبتلا به ام‌اس در مازندران [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 69-79]

ن

 • ناصری، ابوذر نقش حالت‌های فراشناختی در پیش بینی اضطراب ریاضی دانش آموزان [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 1-11]
 • نظامیوند چگینی، سمیرا اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر شناخت درمانی به روش مایکل فری بر افسردگی، احساس تنهایی و شادکامی زنان مطلقه [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 15-30]
 • نظری باغنی، زهرا اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر بهزیستی ذهنی زنان مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 63-78]
 • نیکخواه، سمانه مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و ایماگوتراپی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان دارای تعارضات زناشویی [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 69-83]

و

 • وجدیان، محمدرضا تاثیر آموزش ذهن‌آگاهی نوجوان‌محور بر تاب‌آوری و تنظیم هیجانی دختران دارای شکست عاطفی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 55-68]
 • وکیلی، پریوش مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و ایماگوتراپی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان دارای تعارضات زناشویی [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 69-83]