نمایه نویسندگان

آ

 • آتش پور، حمید اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر مشکلات بین فردی افراد مبتلا به اختلال هویت جنسیتی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 49-59]

ا

 • ابویسانی، مهدیl تاثیر آموزش بهوشیاری بر ارتقاء امید و شادکامی زنان نابارور [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 9-22]
 • استاد محمد علی، فرخ رابطه پرخاشگری و اختلال وسواس در دانشجویان؛ با تاکید بر نظریه فراخود فروید [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 23-32]
 • افشاری نژاد رودسری، بنت الهدی مشکلات رفتاری کودکان 2 تا 6 سال: نقش سبک‌های والدگری و استرس والدینی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 29-43]
 • اکبری، مریم تدوین مدل اضطراب امتحان براساس مؤلفه‌های یادگیری خودراهبر و آگاهی فراشناختی با میانجی‌گری راهبردهای نظم بخشی شناختی هیجان [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 61-76]
 • امین نسب، انغام اثربخشی درمان مبتنی بر خودشفقت‌ورزی بر افسردگی و سرمایه‌های روان‌شناختی افراد دارای بیماری ام اس [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 45-57]

ب

 • بابائی امیری، ناهید اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر کفایت اجتماعی و سرسختی سلامت در زنان دچار نشخوار فکری [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 87-99]
 • بشکوه، شهناز نقش تشخیصی فراشناخت، طرحوارۀ هیجانی و ذهن‌خوانی در تمایز بین افسردگی یک‌قطبی و دوقطبی با رویکردی شناختی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 63-78]
 • بقولی، حسین مقایسه آمیختگی فکر-عمل و کنترل توجه در بیماران مبتلا به اختلالات وسواسی-جبری و افسردگی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 27-38]
 • بلوچی، دلارام اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر مشکلات بین فردی افراد مبتلا به اختلال هویت جنسیتی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 49-59]
 • بهبانی، مریم نقش تشخیصی فراشناخت، طرحوارۀ هیجانی و ذهن‌خوانی در تمایز بین افسردگی یک‌قطبی و دوقطبی با رویکردی شناختی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 63-78]

پ

 • پیرخائفی، علیرضا رابطه پرخاشگری و اختلال وسواس در دانشجویان؛ با تاکید بر نظریه فراخود فروید [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 23-32]
 • پرویزی، فردین اثربخشی روان‌درمانگری شناختی رفتاری جنسی بر عملکرد جنسی، باورهای ناکارآمد، دانش و اعتماد به-نفس جنسی زنان مبتلا به اختلالات جنسی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 9-27]
 • پرویزی، فردین همه‌گیرشناسی اختلالات روان‌پزشکی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 9-26]

ت

 • توکلی، هدی طرحواره‌های ناسازگار اولیه، باورهای غیرمنطقی در مورد رابطه و بی ثباتی ازدواج [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 67-77]

ج

 • جباری فرد، فریبرز اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر استرس ادراک شده، تاب‌آوری و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 89-100]
 • جدیدی، هوشنگ تدوین مدل اضطراب امتحان براساس مؤلفه‌های یادگیری خودراهبر و آگاهی فراشناختی با میانجی‌گری راهبردهای نظم بخشی شناختی هیجان [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 61-76]
 • جعفری، فرح اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر شادکامی و بهزیستی روانشناختی سالمندان ساکن در سراهای سالمندان مناطق 1 و 2 شهر تهران [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 77-88]
 • جلایی، شهربانو اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سبک‌های دلبستگی و مکانیزم‌های دفاعی زنان سرپرست خانوار [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 23-35]

خ

 • خوشنویس، الهه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سبک‌های دلبستگی و مکانیزم‌های دفاعی زنان سرپرست خانوار [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 23-35]

د

 • درتاج، فریبرز تاثیر معنویت درمانی بر کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 79-90]
 • درخشانفر، محمد اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر کفایت اجتماعی و سرسختی سلامت در زنان دچار نشخوار فکری [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 87-99]
 • ده آبادی، الناز رابطه طرح واره‌های ناسازگار اولیه با رضایت زناشویی و آشفتگی روابط زوجین در زنان متاهل [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 9-21]

ر

 • رضائیان بیلُندی، حسین مشکلات رفتاری کودکان 2 تا 6 سال: نقش سبک‌های والدگری و استرس والدینی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 29-43]
 • روحانی، عباس اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر شفقت خود بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مرد شهر اصفهان [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 51-62]

س

 • ساطوریان، سید عباس مشکلات رفتاری کودکان 2 تا 6 سال: نقش سبک‌های والدگری و استرس والدینی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 29-43]
 • سرابی، پیام اثربخشی روان‌درمانگری شناختی رفتاری جنسی بر عملکرد جنسی، باورهای ناکارآمد، دانش و اعتماد به-نفس جنسی زنان مبتلا به اختلالات جنسی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 9-27]
 • سرابی، پیام همه‌گیرشناسی اختلالات روان‌پزشکی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 9-26]
 • سیفی، مریم اثربخشی درمان مرور زندگی با منظر سهم‌گذاری بر بهبود عملکرد خانواده و الگوهای ارتباطی زنان باردار در بحران زلزله کرمانشاه [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 39-50]

ش

 • شجاعی، سمیرا تدوین مدل اضطراب امتحان براساس مؤلفه‌های یادگیری خودراهبر و آگاهی فراشناختی با میانجی‌گری راهبردهای نظم بخشی شناختی هیجان [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 61-76]
 • شریفی، حسن پاشا پیش بینی دلزدگی زناشویی براساس تاب آوری و راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 73-86]
 • شریفی، طیبه اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر استرس ادراک شده، تاب‌آوری و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 89-100]
 • شکوری، مهسا نقش تشخیصی فراشناخت، طرحوارۀ هیجانی و ذهن‌خوانی در تمایز بین افسردگی یک‌قطبی و دوقطبی با رویکردی شناختی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 63-78]

ص

 • صاحب کشاف، زهرا اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سبک‌های ارتباطی و رضایت زناشویی زوجین [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 59-72]
 • صحتی، مرمره اثربخشی درمان مبتنی بر خودشفقت‌ورزی بر افسردگی و سرمایه‌های روان‌شناختی افراد دارای بیماری ام اس [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 45-57]
 • صداقتی فرد، مجتبی تاثیر قصه‌گویی دیالوگی بر مهارت‌های ارتباطی و عزت نفس کودکان دارای افت عملکرد تحصیلی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 101-113]
 • صداقتی فرد، مجتبی رابطه طرح واره‌های ناسازگار اولیه با رضایت زناشویی و آشفتگی روابط زوجین در زنان متاهل [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 9-21]
 • صولتی، کمال اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر استرس ادراک شده، تاب‌آوری و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 89-100]

ط

 • طباطبایی، سمانه سادات اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر شادکامی و بهزیستی روانشناختی سالمندان ساکن در سراهای سالمندان مناطق 1 و 2 شهر تهران [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 77-88]

ع

 • عبدالملکی، آرزو اثربخشی شناخت درمانی با تکیه بر فراخوانی افکار و مفروضه ها بر افزایش سرسختی روانشناختی دانشجویان دختر [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 55-65]
 • عشایری، حسن تاثیر قصه‌گویی دیالوگی بر مهارت‌های ارتباطی و عزت نفس کودکان دارای افت عملکرد تحصیلی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 101-113]
 • علی بیکی، علیرضا پیش بینی مسئولیت پذیری نوجوانان ۱۵ تا ۱۷ سال شهر گرمسار بر اساس خودپنداره رفتاری و عواطف مثبت و منفی و بهزیستی روانشناختی [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 33-44]
 • عمادی، شایا پیش بینی دلزدگی زناشویی براساس تاب آوری و راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 73-86]

غ

 • غضنفری، احمد اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر استرس ادراک شده، تاب‌آوری و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 89-100]
 • غلامی باکر، نیکتا ساخت و اعتباریابی آزمون سنجش اضطراب بر اساس رویکرد روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 79-86]

ف

 • فداکار داورانی، فهیمه اثربخشی درمان مرور زندگی با منظر سهم‌گذاری بر بهبود عملکرد خانواده و الگوهای ارتباطی زنان باردار در بحران زلزله کرمانشاه [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 39-50]
 • فرهادی، ‌هادی اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی بر مهارت‌های ارتباطی و اعتیاد به اینترنت دانش‌آموزان مقطع دوم متوسطه [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 87-98]
 • فرهنگی، عبدالحسن اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سبک‌های ارتباطی و رضایت زناشویی زوجین [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 59-72]

ق

 • قاسمزاده، رامین پیش بینی بدتنظیمی هیجانی در افراد دارای نشانه های مرزی براساس عامل های پنجگانه شخصیت در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 45-54]
 • قره باغی، فاطمه طرحواره‌های ناسازگار اولیه، باورهای غیرمنطقی در مورد رابطه و بی ثباتی ازدواج [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 67-77]

ک

 • کاظمیان، سمیه اثربخشی درمان مرور زندگی با منظر سهم‌گذاری بر بهبود عملکرد خانواده و الگوهای ارتباطی زنان باردار در بحران زلزله کرمانشاه [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 39-50]
 • کافی‌نیا، فاطمه اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی بر مهارت‌های ارتباطی و اعتیاد به اینترنت دانش‌آموزان مقطع دوم متوسطه [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 87-98]
 • کاکابرایی، کیوان اثربخشی روان‌درمانگری شناختی رفتاری جنسی بر عملکرد جنسی، باورهای ناکارآمد، دانش و اعتماد به-نفس جنسی زنان مبتلا به اختلالات جنسی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 9-27]
 • کاکابرایی، کیوان همه‌گیرشناسی اختلالات روان‌پزشکی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 9-26]
 • کبیری قمی، نعیمه اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر مبنای مایکل فری بر تنظیم شناختی هیجان و کاهش اضطراب دختران افسرده [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 37-48]
 • کیهان، فیروزه اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر شادکامی و بهزیستی روانشناختی سالمندان ساکن در سراهای سالمندان مناطق 1 و 2 شهر تهران [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 77-88]

گ

 • گل پرور، محسن اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر مشکلات بین فردی افراد مبتلا به اختلال هویت جنسیتی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 49-59]
 • گودرزی، کورش اثربخشی شناخت درمانی با تکیه بر فراخوانی افکار و مفروضه ها بر افزایش سرسختی روانشناختی دانشجویان دختر [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 55-65]

ل

 • لعلی، مهسا تاثیر قصه‌گویی دیالوگی بر مهارت‌های ارتباطی و عزت نفس کودکان دارای افت عملکرد تحصیلی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 101-113]

م

 • محمدی، اکبر پیش بینی مسئولیت پذیری نوجوانان ۱۵ تا ۱۷ سال شهر گرمسار بر اساس خودپنداره رفتاری و عواطف مثبت و منفی و بهزیستی روانشناختی [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 33-44]
 • محمدی، صدف اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سبک‌های دلبستگی و مکانیزم‌های دفاعی زنان سرپرست خانوار [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 23-35]
 • محمودعلیلو، مجید پیش بینی بدتنظیمی هیجانی در افراد دارای نشانه های مرزی براساس عامل های پنجگانه شخصیت در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 45-54]
 • مرادی، امید تدوین مدل اضطراب امتحان براساس مؤلفه‌های یادگیری خودراهبر و آگاهی فراشناختی با میانجی‌گری راهبردهای نظم بخشی شناختی هیجان [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 61-76]
 • میرزاحسینی، حسن اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر مبنای مایکل فری بر تنظیم شناختی هیجان و کاهش اضطراب دختران افسرده [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 37-48]
 • میرهاشمی، مالک پیش بینی دلزدگی زناشویی براساس تاب آوری و راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 73-86]
 • معنوی پور، داوود تاثیر آموزش بهوشیاری بر ارتقاء امید و شادکامی زنان نابارور [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 9-22]
 • معنوی پور، داوود ساخت و اعتباریابی آزمون سنجش اضطراب بر اساس رویکرد روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 79-86]
 • ملایی زرندی، حمید تاثیر معنویت درمانی بر کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 79-90]

ه

 • هارونی، یعقوب اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر شفقت خود بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مرد شهر اصفهان [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 51-62]
 • هاشمی رزینی، هادی نقش تشخیصی فراشناخت، طرحوارۀ هیجانی و ذهن‌خوانی در تمایز بین افسردگی یک‌قطبی و دوقطبی با رویکردی شناختی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 63-78]
 • همایون، فاطمه مقایسه آمیختگی فکر-عمل و کنترل توجه در بیماران مبتلا به اختلالات وسواسی-جبری و افسردگی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 27-38]

ی

 • یوسفیان، زهرا اثربخشی درمان مبتنی بر خودشفقت‌ورزی بر افسردگی و سرمایه‌های روان‌شناختی افراد دارای بیماری ام اس [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 45-57]