تجارب تجزیه‌ای و خلاقیت در دانشجویان دارای علائم هیپومانی و اسکیزوتایپی بالا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد رودهن، رودهن، ایران