مقایسه سلامت عمومی، جسمانی- روانی و اجتماعی دو گروه دانشجویان دختر و پسر باهوش و عادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار نوروسایکولوژی گروه روان‌شناسی واحد گرمسار-دانشگاه آزاد اسلامی-گرمسار-ایران

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار-گرمسار-ایران