بررسی اثربخشی مشاوره چندوجهی لازاروس بر راهبردهای مقابله‌ای دختران دبیرستانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، تهران، ایران

2 مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، تهران، ایران