بررسی اثربخشی سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) در شرکت شهرکهای صنعتی (مطالعه موردی استان گلستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی واحد علی آباد کتول

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی