رابطه کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با خوشنودی شغلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی واحد تنکابن

2 استادیار، دانشگاه آزاداسلامی واحد تنکابن