تاثیر جرات ورزی به روش گروهی درارتقاء توان مقابله با استرس کارگری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

2 روان شناس مرکز روانپزشکی شهیدرجایی اصفهان