مشخصه های روان سنجی مکقیاس رضایت از زندگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانشگاه علامه طباطبایی