رابطه هوش سازمانی و عملکرد مدیران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحداسلامشهر