رابطه بین سبک مدیریتی روسای شعب بانک سپه با رضایت شغلی کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت‌آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار. گرمسار. ایران