پیش‌بینی بیماری‌های جسمی در کارکنان اداره آموزش و پرورش مرودشت براساس کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه آزاد واحد مرودشت

2 استاد دانشگاه مرودشت