مقایسه تاب‌آوری و سلامت روان کارکنان تولید، تعمیرات بخش (احیاءمستقیم) و کارکنان امور اداری شرکت فولاد خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز