بررسی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر خلاقیت کارکنان شرکت ملّی گاز ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی