بررسی رابطه بین استرس شغلی و تعهد سازمانی با سلامت روان کارکنان شرکت ایدکوپرس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره شغلی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران

3 استاد دانشگاه خوارزمی تهران