اثرات نیمرخ هوشی، نیمرخ شخصیتی و نیمرخ خلاقیت بر مهارت های مدیران آموزشی دانشگاه سماء

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر