رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی با فرسودگی شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، گروه روان شناسی، رودهن، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، گروه روان شناسی، رودهن، ایران