رابطه تاب‌آوری و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی کارکنان بهزیستی شیراز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی

2 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان