پیش‌بینی بیماری‌های جسمی در کارکنان اداره آموزش و پرورش مرودشت براساس کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد واحد مرودشت، مرودشت، ایران

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران