بررسی تاثیر اجرای ترازنامه صلاحیت ها بر عزت نفس، استرس و انگیزش شغلی کارگران شرکت ایران خودرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان نشاسی کار و سازمان دانشگاه لیل فرانسه

2 استاد روان شناسی اجتماعی کار و سازمان دانشگاه لیل فرانسه

3 استاد روان نشاسی تربیتی دانشگاه لیل فرانسه