سنجش اثربخشی کلاس های آموزشی مهارت های زندگی بر سطح آگاهی همسران جانبازان(مورد مطالعه استان سمنان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روان نشاسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

2 روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان