نقش دوزبانه بودن در تفکر خلاق و عملکرد خلاقانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

4 گروه مطالعات خانواده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان