بررسی تاثیر استفاده از چند رسانه ای آموزشی طراحی شده براساس اصول بارشناختی بر میزان یادگیری و یادداری در درس زیست شناسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو بشاگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

2 عضو باشگاه پژوهشگران ونخبگان دانشگاه آزاداسلامی واحد ملایر

3 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی