رابطه سلامت روان و کیفیت خواب در بین کارکنان سازمان آتش نشانی استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 کارشناسی روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

3 دانشجوی روان شنااسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

4 دانشجوی روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

5 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد رشت