بررسی رابطه بین استرس شغلی، فرسودگی شغلی و درگیری شغلی با رضایت شغلی در بین کارکنان بهزیستی استان گیلان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه گیلان

2 کارشناسی ارشد روان شناسی کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دکترای تخصصی مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی