تاثیر موسیقی بر کاهش حملات بیماران مبتلا به صرع لوب گیجگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار