اثربخشی هنر درمانی برپایه نقاشی بر کاهش افسردگی، اضطراب و پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی و احد گرمسار

2 کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار