نویسنده = فرهاد نورایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه ای وضعیت کیفیت خدمات در دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 1، شماره 4، پاییز 1389، صفحه 33-41

محمدباقر گرجی؛ سحر صیامی؛ فرهاد نورایی