نویسنده = احسان عواطفی منفرد
تعداد مقالات: 1
1. رابطه مؤلفه‌های سلامت روانشناختی محیط کار با اعتماد سازمانی و رفتارهای ضد تولید

دوره 2، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 63-73

احسان عواطفی منفرد؛ علی مهداد؛ سید احمد میرجعفری؛ طاهره رضایی