نویسنده = علی مهداد
تعداد مقالات: 2
1. رابطه مؤلفه‌های سلامت روانشناختی محیط کار با اعتماد سازمانی و رفتارهای ضد تولید

دوره 2، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 63-73

احسان عواطفی منفرد؛ علی مهداد؛ سید احمد میرجعفری؛ طاهره رضایی


2. رابطۀ تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی با عملکرد وظیفه اعضای هیأت علمی

دوره 2، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 9-19

علی مهداد؛ سمیه یوسف زاده؛ ایران مهدیزادگان