نویسنده = محمد شفاهی یامچلو
تعداد مقالات: 1
1. اثرات نیمرخ هوشی، نیمرخ شخصیتی و نیمرخ خلاقیت بر مهارت های مدیران آموزشی دانشگاه سماء

دوره 3، شماره 13، زمستان 1391، صفحه 59-70

سعید شفاهی یامچلو؛ کامبیز کامکاری؛ محمد شفاهی یامچلو؛ شهرام غلامی