نویسنده = سید احمد میرجعفری
تعداد مقالات: 2
1. رابطه تاب‌آوری و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی کارکنان بهزیستی شیراز

دوره 4، شماره 15، تابستان 1392، صفحه 49-63

محمدرضا هوشیار؛ محمدرضا بردیده؛ سید احمد میرجعفری


2. رابطه مؤلفه‌های سلامت روانشناختی محیط کار با اعتماد سازمانی و رفتارهای ضد تولید

دوره 2، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 63-73

احسان عواطفی منفرد؛ علی مهداد؛ سید احمد میرجعفری؛ طاهره رضایی