نویسنده = ندا اسماعیلی فر
تعداد مقالات: 4
1. بررسی رابطه اضافه بار نقش با رضایت شغلی و انگیزش شغلی در کارکنان دوشغله شرکت های شهر بوشهر

دوره 4، شماره 16، آذر 1392، صفحه 65-73

صدیقه سبحانی خواه؛ ابوالفضل کرمی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ زینب رضایی؛ ندا اسماعیلی فر


3. رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سلامت روان معلمان شهر خوی

دوره 2، شماره 9، اسفند 1390، صفحه 43-54

زهرا ابراهیم نژاد؛ ندا اسماعیلی فر


4. رابطه فرسودگی شغلی و تیپ های شخصیت پنج عاملی در بین پرسنل شهرداری تهران

دوره 1، شماره 4، آذر 1389، صفحه 43-54

حسین شیخی ساری؛ ندا اسماعیلی فر