نویسنده = سلیمه خدایی ساخلو
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه بهوشیاری

دوره 4، شماره 17، زمستان 1392، صفحه 49-56

سلیمه خدایی ساخلو؛ داود معنوی پور؛ آنیتا باغداساریانس