نویسنده = علی اکبر پیراسته مطلق
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه تیپ‌های شخصیتی و هوش اجتماعی با سبک رهبری مدیران

دوره 4، شماره 17، زمستان 1392، صفحه 33-40

علی اکبر پیراسته مطلق