نویسنده = حسن پاشا شریفی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تمایز یافتگی خود(DSI-R)

دوره 5، شماره 18، خرداد 1393، صفحه 9-22

حسن پاشا شریفی؛ داود معنوی پور؛ فاطمه عسکری


2. اثربخشی آموزش سخت رویی برسطح امیدواری دانش آموزان

دوره 4، شماره 14، خرداد 1392، صفحه 75-85

آمنه معاضدیان؛ حسن پاشا شریفی؛ مالک میر هاشمی