آمار و ارقام

 

تعداد مقالات 308
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 41
تعداد مقالات 308
تعداد نویسندگان 664
تعداد مشاهده مقاله 30,941
تعداد مقالات ارسال شده 449
تعداد مقالات رد شده 159
تعداد مقالات پذیرفته شده 92
درصد پذیرش 20
درصد عدم پذیرش 35
نسبت دریافت فایل به مقاله 199.04
زمان پذیرش (روز) 305
تعداد پایگاه های نمایه شده 1
تعداد داوران 14

 فصلنامه روان شناسی تحلیلی شناختی به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار ازجمله مجلات علمی دارای امتیاز مورد تایید دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

پژوهشگر گرامی:

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (10/62815-98/10/04) مقرر گردید در صورت تایید اولیه توسط سردبیر، بابت ارسال هرمقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تایید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد.(لازم بذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی باشد.)

 شماره حساب:  0105664183006 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

شماره شبا: ir260170000000105664183006