آمار و ارقام

 

تعداد مقالات 308
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 41
تعداد مقالات 308
تعداد نویسندگان 664
تعداد مشاهده مقاله 32,433
تعداد مقالات ارسال شده 464
تعداد مقالات رد شده 158
تعداد مقالات پذیرفته شده 124
درصد پذیرش 27
درصد عدم پذیرش 34
نسبت دریافت فایل به مقاله 208.02
زمان پذیرش (روز) 296
تعداد پایگاه های نمایه شده 1
تعداد داوران 14

 فصلنامه روان شناسی تحلیلی شناختی به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار ازجمله مجلات علمی دارای امتیاز مورد تایید دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

پژوهشگر گرامی:

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (10/62815-98/10/04) مقرر گردید در صورت تایید اولیه توسط سردبیر، بابت ارسال هرمقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تایید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد.(لازم بذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی باشد.)

 شماره حساب:  0105664183006 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

شماره شبا: ir260170000000105664183006