آمار و ارقام

 

تعداد مقالات 334
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مقالات 334
تعداد نویسندگان 717
تعداد مشاهده مقاله 33,940
تعداد مقالات ارسال شده 474
تعداد مقالات رد شده 169
تعداد مقالات پذیرفته شده 131
درصد پذیرش 28
درصد عدم پذیرش 36
نسبت دریافت فایل به مقاله 203.5
زمان پذیرش (روز) 290
تعداد پایگاه های نمایه شده 1
تعداد داوران 14

 فصلنامه روان شناسی تحلیلی شناختی به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار ازجمله مجلات علمی دارای امتیاز مورد تایید دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

پژوهشگر گرامی:

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (10/62815-98/10/04) مقرر گردید در صورت تایید اولیه توسط سردبیر، بابت ارسال هرمقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تایید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد.(لازم بذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی باشد.)

 شماره حساب:  0105664183006 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

شماره شبا: ir260170000000105664183006